-Väv samman kulturpolitik med landsbygdspolitik!
Det skriver Thomas Ohlsson, ordförande, Länsteatrarna i Sverige, Magnus Aspegren, vd, Riksteatern, Marie Wallsten, ordförande, Teatercentrum och Helena Salomonson, ordförande, Ideell kulturallians i en gemensam debattartikel som publicerades i Dagens Arena den 25 oktober  samt i Norrbottens Kuriren 27 oktober, här även med underskrifter av Lennart Thörnlund, ordförande för Norrbottensteatern och vice ordförande i Länsteatrarna samt Kristina Gruppström, ordförande i Riksteatern Norrbotten.

Marie Wallsten, Magnus Aspegren, Helena Salomonson och Thomas Ohlsson har skrivit en gemensam debattartikel, montage Dagens Arena

Marie Wallsten, Magnus Aspegren, Helena Salomonson och Thomas Ohlsson, montage Dagens Arena

”Sverige behöver en kulturpolitik för hela landet. Det är dags för ett perspektivskifte som väver samman kulturpolitik med landsbygdspolitik. På så sätt kan landsbygdsministern och kultur- och demokratiministern skapa reella förutsättningar för demokratiutveckling i hela landet. Den scenkonst och de mötesplatser som redan finns behöver få möjligheter att fortsätta utvecklas.

Den senaste tiden har kulturpolitiken avancerat med satsningar och samarbeten utanför kultur- och demokratiministerns departement. Åt rätt håll, tycker vi. Nu finns förutsättningar för ett perspektivskifte och väva samman kulturpolitiken med landsbygdspolitiken. Det behövs för att kulturen ska kunna bli en motor som värnar och bygger Sveriges demokrati. Kulturpolitik och landsbygdspolitik i kombination har stora möjligheter.

För att ett land ska hålla samman behövs infrastruktur och kommunikationer. Tågen måste gå. Bilarna ha vettiga vägar. Flygplatserna hållas öppna. För att människor ska kunna resa, träffas och möta varandra. Kultur, samlingslokaler och mötesplatser i hela landet är lika viktigt. Människor behöver få uppleva och vara engagerade i konst och kultur för att mötas, diskutera och samtala. Var vi än bor, bott eller hur gamla vi än är. Vi människor behöver konst och kultur för att utvecklas och för att bygga upp vår demokrati. Därför måste kulturpolitiken och landsbygdspolitiken gå hand i hand.

Ett landslag i fotboll byggs av lag i hela Sverige, i alla divisioner och i alla åldrar. Detsamma gäller för kulturen. Det behövs kultur i hela Sverige. Kulturutbudet på en mindre ort är lika viktigt som kommunikationer eller arbetstillfällen. Det kan inte bara vara storstädernas eller deras ytterområdens privilegium att åtnjuta kulturen, men det riskerar att bli så.

De gemensamma lokala berättelserna blir färre när lokala redaktioner stänger. Sociala medier öppnar – men låser också in oss i de sociala grupper vi redan tillhör. Nationalistisk extremism hotar att växa. Klyftorna blir större.

Behovet att möta det levande är större än vad vi kanske trott. Människor vill mötas i det verkliga livet. Vi människor vill skapa. Möta andra. Komma bort från skärmen hemmavid och mötas i en fullsatt salong. Vara en del av  något större. En del av en demokratisk samhällsutveckling och en nyfiken omvärld.

Genom att kultur- och demokratifrågor numera sorterar under samma minister finns det förutsättningar för fler och större samarbeten på den politiska scenen. Den gemensamma pressträffen med finansdepartementet om fritt inträde på statliga museer var en början. Förhoppningsvis kan regionala muséer följa samma spår. Uppgörelsen om mer pengar till landets kulturskolor visar också en vilja till samarbete mellan  utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Samarbete mellan kulturdepartementet och landsbygdsdepartementet blir ett möjligt nästa steg.

Vi föreslår att landsbygdsministern och kultur- och demokratiministern ger Riksteatern, Länsteatrarna i Sverige, Teatercentrum och Ideell Kulturallians ett uppdrag där kulturpolitik vävs samman med landsbygdspolitik. Och vice versa. Ett uppdrag som ger skådespelare och andra konstnärer, genom befintliga och nya strukturer, möjlighet att arbeta långsiktigt på våra mötesplatser i den lilla såväl som den stora  orten. Och som förbättrar kulturens tillgänglighet och räckvidd.  Turnéstöd, arrangörsstöd, föreningsstöd och skapande av scenkonst behöver förstärkas och utvecklas tillsammans med en kommande publik i hela Sverige. Det behövs också tydliga riktlinjer som garanterar barns och ungas rätt att skapa och ta del av professionell scenkonst i hela landet. Riktlinjer som lägger grunden för demokratiutveckling och kombinerar kulturpolitik med landsbygdspolitik.

Vi vill skapa förutsättningar för själens och hjärnans infrastruktur i hela Sverige.”

——–

Magnus Aspegren, vd, Riksteatern

Thomas Ohlsson, ordförande, Länsteatrarna i Sverige

Marie Wallsten, ordförande, Teatercentrum

Helena Salomonson, ordförande, Ideell kulturallians

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.