Inom ramen för utvecklingsprojektet Europas ledande berättarteater/ELB samarbetar Västerbottensteatern med andra teatrar, festivaler och enskilda konstnärer i ett europeiskt nätverk för att skapa utbyten och samarbeten kring berättarteatern som konstform.

Västerbottensteatern fortsätter utveckla berättandet som specifikt uttryck för sin konstnärliga profil, och har visionen att bli en av de ledande berättarteatrarna i Europa. Under åren 2012–2014 bedrivs utvecklingsprojektet Europas ledande berättarteater/ELB med stöd av Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Statens kulturråd. I korthet går projektet ut på att bygga ett europeiskt nätverk med andra teatrar, festivaler och enskilda konstnärer och att skapa utbyten och samarbeten kring berättarteatern som konstform.

Under hösten 2013 återknyter Västerbottensteatern kontakten med skotska Dog Star Theatre och med Unity Theatre i Liverpool för att skapa samarbete kring den kommande uppsättning Warner Oland – Bjurholmspojken som blev stjärna i Hollywood. Teatern planerar även ett besök på National Theatre i London för att studera hur de genomfört sin satsning på ”det digitala teaterhuset”. Att bli bättre på digital kommunikation ingår som en viktig del i projektet ELB.
Västerbottensteatern arbetar därför med att skapa en ny kommunikationsplattform på både svenska och engelska. En tvåspråkig kommunikation är avgörande för ambitionen att komma ut i världen med vissa av de egna produktionerna. Först på tur är föreställningen Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat som nu finns i en engelsk version.

Från föreställningen Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat i engelsk översättning Västerbotten - told, played and portrayed, foto Patrick Degerman

Från föreställningen Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat i engelsk översättning Västerbotten – told, played and portrayed, foto Patrick Degerman

Västerbottensteatern har också ett helt nytt samarbete med Fondazione AIDA i Verona som inleds med att de medverkar med flera av sina föreställningar och även workshops under Berättarfestivalen i Skellefteå i mars 2014.

För mer information om Västerbottensteaterns internationella samarbeten kontakta projektledaren Robert Herrala.

Läs mer på Västerbottensteaterns hemsida