Vilka publikgrupper vill vi nå i framtiden och vilka berättelser är angelägna för dem? Hur kan scenkonsten förnyas, utvecklas och fortsätta nå ut i det landskap som Västerbotten är idag jämfört med på 1900-talet? Detta är frågor som Västerbottensteatern vill titta närmare på tillsammans med  bland andra Umeå universitet.

När Skellefteås nya kulturhus står klart 2019 är det precis 50 år sen Riksteaterns Västerbottensensemble startades i Skellefteå 1969. Uppdraget då var klart och tydligt formulerat och helt i linje med tidsandan och de kulturpolitiska ambitioner som sedan resulterade i 1974 års kulturproposition. Scenkonsten skulle lokalproduceras och nå ut till de eftersatta människorna i glesbygden. Barn och unga var, då som nu, den högst prioriterade målgruppen.

Idag, snart femtio år senare, arbetar Västerbottensteatern i stor utsträckning med samma målsättningar men står också inför nya utmaningar. Urbaniseringen pågår oavbrutet och glesbygden blir allt glesare. Publiken är idag mer heterogen än någonsin tidigare och Västerbotten får just nu många nya invånare från hela världen. I dialog med bland annat Umeå universitet planeras därför ett forskningsprojekt med publik- och arrangörsutveckling i fokus.

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Arbetet har precis påbörjats och Västerbottensteatern ser fram emot gemensamma samtal om arrangörs- och publikutveckling på det kommande höstmötet 11-13 november på Norrbottensteatern i Luleå!

Vill du veta mer? Kontakta robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Västerbottensteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.