Vilka publikgrupper vill vi nå i framtiden och vilka berättelser är angelägna för dem? Hur kan scenkonsten förnyas, utvecklas och fortsätta nå ut i det landskap som Västerbotten är idag jämfört med på 1900-talet? Detta är frågor som Västerbottensteatern vill titta närmare på tillsammans med  bland andra Umeå universitet.

När Skellefteås nya kulturhus står klart 2019 är det precis 50 år sen Riksteaterns Västerbottensensemble startades i Skellefteå 1969. Uppdraget då var klart och tydligt formulerat och helt i linje med tidsandan och de kulturpolitiska ambitioner som sedan resulterade i 1974 års kulturproposition. Scenkonsten skulle lokalproduceras och nå ut till de eftersatta människorna i glesbygden. Barn och unga var, då som nu, den högst prioriterade målgruppen.

Idag, snart femtio år senare, arbetar Västerbottensteatern i stor utsträckning med samma målsättningar men står också inför nya utmaningar. Urbaniseringen pågår oavbrutet och glesbygden blir allt glesare. Publiken är idag mer heterogen än någonsin tidigare och Västerbotten får just nu många nya invånare från hela världen. I dialog med bland annat Umeå universitet planeras därför ett forskningsprojekt med publik- och arrangörsutveckling i fokus.

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Arbetet har precis påbörjats och Västerbottensteatern ser fram emot gemensamma samtal om arrangörs- och publikutveckling på det kommande höstmötet 11-13 november på Norrbottensteatern i Luleå!

Vill du veta mer? Kontakta robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Västerbottensteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.