Vilka publikgrupper vill vi nå i framtiden och vilka berättelser är angelägna för dem? Hur kan scenkonsten förnyas, utvecklas och fortsätta nå ut i det landskap som Västerbotten är idag jämfört med på 1900-talet? Detta är frågor som Västerbottensteatern vill titta närmare på tillsammans med  bland andra Umeå universitet.

När Skellefteås nya kulturhus står klart 2019 är det precis 50 år sen Riksteaterns Västerbottensensemble startades i Skellefteå 1969. Uppdraget då var klart och tydligt formulerat och helt i linje med tidsandan och de kulturpolitiska ambitioner som sedan resulterade i 1974 års kulturproposition. Scenkonsten skulle lokalproduceras och nå ut till de eftersatta människorna i glesbygden. Barn och unga var, då som nu, den högst prioriterade målgruppen.

Idag, snart femtio år senare, arbetar Västerbottensteatern i stor utsträckning med samma målsättningar men står också inför nya utmaningar. Urbaniseringen pågår oavbrutet och glesbygden blir allt glesare. Publiken är idag mer heterogen än någonsin tidigare och Västerbotten får just nu många nya invånare från hela världen. I dialog med bland annat Umeå universitet planeras därför ett forskningsprojekt med publik- och arrangörsutveckling i fokus.

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Arbetet har precis påbörjats och Västerbottensteatern ser fram emot gemensamma samtal om arrangörs- och publikutveckling på det kommande höstmötet 11-13 november på Norrbottensteatern i Luleå!

Vill du veta mer? Kontakta robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Västerbottensteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.