Uttalande från Länsteatrarna i Sverige  – Värna om den kulturella infrastrukturen!

På länsteatrarnas höstmöte 2014, som i år gick av stapeln på Västerbottensteatern i Skellefteå den 10-12 november, diskuterades regeringens kulturbudget och man konstaterade att stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat. Länsinstitutionerna är en garant för att medborgare i hela landet får uppleva professionell scenkonst av hög kvalitet. Länsteatrarna vill att staten stärker och värnar den kulturella infrastruktur som finns i Sverige. Representanter från de 19 länsteatrarna enades därför om ett gemensamt uttalande:

Länsteatrarna i Sverige önskar att staten värnar och stärker länsteatrarna, den kulturella infrastrukturen som finns uppbyggd i vårt land. Den ger möjligheter för många utanför storstadsområdena till konstnärliga upplevelser av hög kvalité och som är en garant för att de nationella kulturpolitiska målen förverkligas i landet.

I regeringens kulturbudget för 2015 är uppräkningen till kultursamverkansmodellen 0,5 %, det innebär i praktiken en rejäl nedskärning. Den tillfälliga utökningen av utvecklingsbidragen på 25 miljoner kr från kulturrådet försvinner. Myndigheten för kulturanalys som ska utvärdera effekterna av bland annat kultursamverkansmodellen läggs ner. Stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat.
Kultursamverkansmodellen – den största reform som genomförts i svenskt kulturliv i modern tid – förväntas bäras upp av regionerna och kommunerna, i och med det lämnar staten över ansvaret för de kulturpolitiska målen till regionerna utan att täcka kostnaderna. Under kulturutredningen uttrycktes en stor oro för att staten skulle abdikera från ansvaret för den nationella kulturpolitiken. Nu väcks denna oro på nytt.

På våra nitton länsteatrar skapar vi regional scenkonst i dialog med medborgarna. Dagligen arbetar vi för att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Det är inget enkelt arbete, men vi på länsteatrarna har spetskompetens för att skapa angelägen teater av hög konstnärlig kvalitet. Vi berättar berättelser i nära samverkan med de människor och det samhälle som vi verkar i. Vi anser att scenkonsten behövs, inte bara som ett tryggt och gemensamt rum för barn, unga och vuxna att tänka och fantisera fritt i, utan också som en motkraft mot rasismen i skolan och samhället. Många medborgare står i dag rädda och handfallna inför den rasism som hotar att växa. Här kan scenkonsten spela en oerhört viktig roll som fri arena för diskussioner om vilket samhälle vi vill ha.

Smålands mörker, Regionteatern Blekinge Kronoberg, i rollen Edvin Bredefeldt, teckningar Henrik Bromader, foto Bertil Hertzberg

Från föreställningen Smålands mörker som är en iscensättning av Henrik Bromanders serie med samma namn och handlar om den sorts verklighet i Sverige idag som gör våldet och fascismen möjlig och lockande . Här ser vi Edvin Bredefeldt och originalteckningar av Henrik Bromander. Foto Bertil Hertzberg.

De senaste valens resultat är en stark varningssignal för vilka konsekvenser det får när staten inte med kraft möter de utmaningar som landsbygden står inför. Klyftorna mellan storstadsregionerna och det övriga Sverige ökar. Vi ser med oro på den fördelning som är tydlig i vår nya regerings kulturbudget – där befolkningen utanför de tre storstadsområden inte har prioriteras.

Om regeringen vill vara hela Sveriges regering krävs att man höjer blicken från storstadshorisonten och tar ett krafttag för att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla hela Sveriges utveckling. Länsteatrarna i Sverige vill därför föra fram frågan om regeringen har för avsikt att göra en medveten, långsiktig och kraftfull satsning så att de kulturpolitiska målen kan nå alla invånare i Sverige?

Länsteatrarna i Sverige, höstmöte 2014 i Skellefteå

Bilden överst: Från föreställningen Marken brinner på ung scen/öst. En föreställning om upproren i bl a Husby som varit tvungen att läggas ned pga rasistiska hot mot ensemblen. Foto Markus Gårder.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.