Oktoberteatern välkomnas som ny medlem i medlemsorganisationen Länsteatrarna i Sverige. Det innebär att Länsteatrarna i Sverige nu också finns representerade i Södertälje kommun i Stockholms län. Oktoberteatern är ytterligare en länsteater med ett kommunalt uppdrag och stor erfarenhet av arbete med barn och unga.

Oktoberteatern bildades 1973 som en fri teatergrupp och är idag en mindre institutionsteater med fast scen i Södertälje. Oktoberteatern kom till Södertälje 1978 med en vision om att göra en djärv, ny, unik teater med rötterna djupt nere i det mångkulturella samhälle som Sverige idag är. Oktoberteatern producerar scenkonst för främst barn och unga, vilket inkluderar verksamhet riktad till Södertäljes alla grundskoleelever samt till barnfamiljer, men också för vuxna.

– Vår organisation har nu fått ännu en kompetent medlem i Oktoberteatern, en teater som är lokalt och regionalt djupt förankrad i Södertälje kommun i Stockholms län, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.  Oktoberteatern har stor erfarenhet av arbete med framförallt barn och unga i fokus. Den erfarenheten kommer att berika vårt fortsatta arbete med att tydliggöra scenkonstens kraft och möjligheter att stärka utvecklingen av både individ och samhälle och ge oss övriga medlemmar i Länsteatrarna i Sverige värdefull inspiration och kunskap.

– Vi ser Länsteatrarna i Sverige som en bra arena för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning, säger Johanna Lindell, ordförande i Oktoberteaterns styrelse. Vi har många gemensamma utmaningar med de andra scenkonstaktörerna i föreningen och ser fram emot att samarbeta i den här konstellationen.

– Vi har lämnat vårt fria gruppliv och behöver råd och stärkande samtal med  teatrar som har längre erfarenhet av att vara en institution – och se hur vi  tillsammans håller teaterns själ och hjärta vid liv  i dessa tider av utveckling och förändring, säger Ninne Olsson, konstnärlig ledare för Oktoberteatern.

Läs mer om Oktoberteatern på deras hemsida
Bilden överst. Från Oktoberteaterns verksamhet Embryo, en teaterlekstudio för lågstadiebarn. Inom ramen för barn – och ungdomsverksamheten produceras även föreställningen och workshops. Foto: Rebecka Asshoff.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.