Kultur i Almedalen presenterar ett innehållsrikt program under Almedalsveckan den 3-5 juli. Vi kan förvänta oss samtal och diskussioner om yttrandefrihet, konstens autonomi, kulturella och kreativa näringar, talangutveckling och kulturens roll i ett hållbart samhälle. Länsteatrarna finns på plats i Visby!

Länsteatrarna i Sverige anordnar ett frukostseminarium på måndag den 4 juli kl. 8, där vi fokuserar på frågor som rör de nationella kulturpolitiska målen och länsteatrarnas långsiktiga finansiering. Seminariet vänder sig till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och regionpolitiker med ansvar för kultur.

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, medverkar i programpunkten Vad spelar teatern för roll i regionerna och vad är regionernas roll för spridning av kultur? som går av stapeln tisdag 5 juli kl. 13. Med utgångspunkt i den nyligen presenterade Teaterutredningen, som Eric Sjöström har gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, diskuteras hur teatern och dess olika medspelare – föreningslivet, kommuner och regioner – kan samverka för att öka tillgången till teater för fler invånare. I det här samtalet medverkar också Conny Brännberg, ordförande, VGR:s kulturnämnd, Katti Hoflin, kulturchef, VGR, och Linda Zachrison, ordförande Återstartsutredningen. Moderator är Eric Sjöström, kulturstrateg och rapportförfattare. Läs mer om Teaterutredningen nedan!

Andra spännande programpunkter som handlar om regional kulturpolitik är bland andra Behövs det en nationell kulturpolitik? på söndag 3 juli kl. 13, som arrangeras av Svensk Scenkonst & Sveriges Museer, Kulturpolitiska dilemman – går de kulturpolitiska målen att förena? på måndag 4 juli kl. 11:30, som arrangeras av Myndigheten för kulturanalys, Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden, måndag 4 juli kl. 13, som arrangeras av Samverkansrådet med Kulturrådet m.fl. samt Mår kulturlivet bra av samverkansmodellen? på tisdag 5 juli kl. 15, som arrangeras av KLYS.

Botanisera själv bland många intressanta och högaktuella programpunkter via den här länken!  

Kultur i Almedalen 2022 arrangeras av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer tillsammans med Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum.

Bilden överst är tagen av Region Gotland.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.