Kultur i Almedalen presenterar ett innehållsrikt program under Almedalsveckan den 3-5 juli. Vi kan förvänta oss samtal och diskussioner om yttrandefrihet, konstens autonomi, kulturella och kreativa näringar, talangutveckling och kulturens roll i ett hållbart samhälle. Länsteatrarna finns på plats i Visby!

Länsteatrarna i Sverige anordnar ett frukostseminarium på måndag den 4 juli kl. 8, där vi fokuserar på frågor som rör de nationella kulturpolitiska målen och länsteatrarnas långsiktiga finansiering. Seminariet vänder sig till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och regionpolitiker med ansvar för kultur.

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, medverkar i programpunkten Vad spelar teatern för roll i regionerna och vad är regionernas roll för spridning av kultur? som går av stapeln tisdag 5 juli kl. 13. Med utgångspunkt i den nyligen presenterade Teaterutredningen, som Eric Sjöström har gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, diskuteras hur teatern och dess olika medspelare – föreningslivet, kommuner och regioner – kan samverka för att öka tillgången till teater för fler invånare. I det här samtalet medverkar också Conny Brännberg, ordförande, VGR:s kulturnämnd, Katti Hoflin, kulturchef, VGR, och Linda Zachrison, ordförande Återstartsutredningen. Moderator är Eric Sjöström, kulturstrateg och rapportförfattare. Läs mer om Teaterutredningen nedan!

Andra spännande programpunkter som handlar om regional kulturpolitik är bland andra Behövs det en nationell kulturpolitik? på söndag 3 juli kl. 13, som arrangeras av Svensk Scenkonst & Sveriges Museer, Kulturpolitiska dilemman – går de kulturpolitiska målen att förena? på måndag 4 juli kl. 11:30, som arrangeras av Myndigheten för kulturanalys, Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden, måndag 4 juli kl. 13, som arrangeras av Samverkansrådet med Kulturrådet m.fl. samt Mår kulturlivet bra av samverkansmodellen? på tisdag 5 juli kl. 15, som arrangeras av KLYS.

Botanisera själv bland många intressanta och högaktuella programpunkter via den här länken!  

Kultur i Almedalen 2022 arrangeras av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer tillsammans med Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum.

Bilden överst är tagen av Region Gotland.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.