När skogsbranden härjar görs inte de stora besparingarna på brandkåren.

Vid Länsteatrarna i Sveriges vårmöte som hölls på Länsteatern på Gotland i Visby enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:

”När samhällsklimatet hårdnar, när ekonomin blir tuffare och utmaningar av olika slag riskerar att verka splittrande på samhället, kan det inte genomföras stora besparingar i de verktyg och instrument som kan verka sammanhållande och humaniserande i samhället.Länsteatrarna i Sverige är en av få organisationer eller institutioner som har representation i hela landet. Vi är dessutom med våra 21 medlemsteatrar den största teaterscenen i landet. Vi är övertygade om att kultur i form av scenkonst kan lyfta viktiga frågor, tolka tillstånd, förklara samhällsläget, vara folkbildande vid sidan av det rent konstnärliga.

Länsteatrarna skapar ofta föreställningar som ger människor i hela landet möjlighet att känna igen sig, känna igen skeenden och händelser. Det som upplevs på scenen kan på så sätt hålla samman människor i svåra tider.Kulturens kraft och styrka är känd. Vi ser ju hur viktig kulturen och kulturarvet är hos våra utsatta vänner i tex Ukraina. Kampen där för att skydda kulturen pågår och anfallaren är väl medveten om hur hårt det tar att utplåna ett lands kulturarv. Utan någon annan jämförelse med deras fruktansvärda utsatthet, vill vi lyfta debatten om vår kultur och den regionala kulturens möjlighet att läka, hela och hålla ihop en region och dess invånare.

Därför är det med oro vi ser hur kulturen riskerar åsidosättas istället för att bli den tillgång man samlas kring, skyddar och nyttjar i svåra tider. Länsteatrarnas närvaro och kunskap om situationen i det egna länet kan bli till en tillgång som håller oss samman, lär oss alla att lyssna och förstå tillvaron istället för att vi skapar klyftor mellan varandra.

Det behövliga tillskott från staten som vi förväntat oss i dessa tider uteblev i vårbudgeten, men det får inte innebära neddragningar på en regional scenkonst som redan bantat och effektiviserat sin verksamhet till det yttersta.Länsteatrarna i Sverige samlade till Vårmöte i Visby kräver tydliga ställningstaganden från politiken om viljan att värna och ta vår verksamhet på allvar i en orolig tid.”

Länsteatrarna i Sverige, 21 april 2023:

Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
ung scen/öst
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern/UngHästen
Örebro Teater
Östgötateatern  


För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
070-962 73 64, robert.uitto@regionjh.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.