Från 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att barn har laglig rätt att uppleva konst och att delta i kulturell verksamhet.

Vi i Länsteatrarna i Sverige har genom att vara Sveriges största scen för barn och unga förmånen att låta barn göra både och. Vi spelar föreställningar av högsta professionella kvalitet. Vi gör det möjligt för barn att uppleva konstnärlig virtuositet i sin närmiljö, samtidigt som vi erbjuder pedagogiska program och andra möjligheter där barn själva får vara deltagande och skapande. Vi möter barn i klassrum, i gympasalar och på våra scener runt om i landet. Vi lyssnar på och pratar med dem som kommer att forma Sveriges framtid. I dialog med dem gestaltar vi livets stora frågor.

Att som regeringen nu gör, förklara Barnkonventionen som svensk lag kan lätt bli ord utan verkligt innehåll. Vi säger oss vilja värna barns rättigheter, men vad innebär det i praktiken?

Ska Barnkonventionen i svensk lagstiftning bli något annat än tomma ord krävs ett långsiktigt tänkande kring kulturpolitiken och konstens villkor. Den offentligt finansierade konsten måste fortsätt vara fri och obunden, precis som publikens reflektioner kring en föreställning måste få vara fria och obundna. Ska vi inom länsteatrarna, som finns etablerade med institutioner i hela landet, kunna vara den infrastruktur för möten, reflektion och konstnärliga upplevelser som vi har i uppgift att vara, behöver vi och andra kulturella aktörer i hela landet ges hållbara förutsättningar att leva upp till det som nu är lag i Sverige.

Det kräver att både nationella, regionala och kommunala politiker alla tar sitt ansvar för vad det faktiskt innebär att införa Barnkonventionen som lag.

Länsteatrarna i Sveriges:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Lena Carlbom, vice ordförande Länsteatrarna i Sverige
Yvonne Rock, ledamot Länsteatrarna i Sverige
Martin Hedqvist, ledamot Länsteatrarna i Sverige
Paul Lindvall, ledamot Länsteatrarna i Sverige
Daniel Rylander, teaterchef Byteatern Kalmar länsteater
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland
Karl Seldahl, konstnärlig ledare Estrad Norr/Teater
Niklas Hjulström, teaterchef Västmanlands Teater
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg.
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Länsteatern Örebro
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
Oktoberteatern
Västmanlands Teater.
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Östgötateatern
ung scen/öst

Bilden ovan: Dansföreställningen DJURENS KARNEVAL är ett unikt samarbete mellan fem institutioner i södra Sverige: Byteatern Kalmar Länsteater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Smålands Musik & Teater/Kulturhuset Spira, Rum för Dans och Skånes Dansteater. Ett exempel på ett samarbete som berikar då det ger möjlighet för upp till 10 000 barn ta del av en dansföreställning av högsta kvalitet. Foto Lars Kroon.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.