Scenkonst skapar friska samhällen!

Vid Länsteatrarna i Sveriges höstmöte som hölls på Västanå Teater i Rottneros, Sunne den 7-9 december 2022 enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:  

”Scenkonsten väcker känslor. Konst och kultur skapas när kreativa och fria krafter strålar samman. I debatten ifrågasätts ofta ”nyttan” av att satsa skattemedel, på nationell, lokal och regional kultur.

Länsteatrarna i Sverige har varit samlade på Västanå Teater i Sunne för att diskutera de utmaningar som scenkonsten står inför i en tid med mycket oro och osäkerhet. Grundförutsättningar som exempelvis funktionella lokaler att verka i, rimliga ekonomiska villkor och kompetensförsörjning behöver säkerställas, för vi vet att scenkonst skapar friska samhällen!

Ett hårdnande samhällsklimat och en politik som ser fria kulturuttryck som ett hot växer sig allt starkare. I kölvattnet av detta smyger sig risken för självcensur allt närmare, gränser förflyttas och nya villkor sätts upp som begränsar så väl kulturens frihet som yttrandefriheten och är ett direkt hot mot demokratin. 

Länsteatrarnas viktigaste uppgift är att genom scenkonsten kasta ett förklarande ljus över vad livet innebär och allt som är mänskligt, både det mörka och det ljusa. Det handlar om att skapa mer förståelse för sina egna och andra människors bevekelsegrunder och livsvillkor.

Teatern och andra scenkonstverksamheter är institutioner resta åt livsglädjens, bildningens och livsfördjupandets krafter. Deras  verksamhet är en viktig del i ett öppet inkluderande och demokratiskt samhälle.

I denna övertygelse står länsteatrarna solidariskt tillsammans.”

Länsteatrarna i Sverige, 9 december 2022:

Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
ung scen/öst
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern/UngHästen
Örebro Teater
Östgötateatern  

För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
070-962 73 64, robert.uitto@regionjh.se

På bilderna från höstmötet ser vi bl.a. Leif Stinnerbom, teaterchef Västanå Teater som presenterar teaterns verksamhet samt en bild från VÄSTANÅ JUL, med Anders Wendin och Sophia och Magnus Stinnerbom. Foto Robert Uitto.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.