Hos Scenkonst Sörmland står dansen på två ben: Det ena är det dansfrämjande uppdraget; Skapande skola, arrangörsutveckling, fortbildning för lärare, tävlingen Skapa Dans och community-dansprojekt. Det andra benet är det professionella uppdraget att förmedla dansföreställningar i Scenkonst Sörmlands skolutbud, enligt Sörmlandsmodellen. Scenkonst Sörmland arbetar med egna produktioner och samproduktioner samt nationella/internationella dansresidens. Annette Taranto Fuller är scenkonstproducent och just nu väldigt upptagen med konst- och dansverket Bodywood! Men vi fick tag i henne för att fråga: Hur det står till med dansen hos Scenkonst Sörmland?

– Vi provar att göra flera produktioner under 2017 och 2018, anpassade för andra rum och platser än traditionella scenrum, säger Annette. – Form och tematik ska svara mot målet att nå ny och större publik med konstformen dans.

Bodywood, Scenkonst Sörmland, foto Micke Sandström

”Scenkonst Sörmland har i utvärderingar från tidigare dansproduktioner konstaterat att det finns stora utmaningar när det gäller scenrum och arrangörer för dans och när det gäller att nå publik och ny publik med dansföreställningar. Det är inte helt lätt att hitta arrangörer som delar länsteatrarnas vilja och uppdrag när det gäller målgrupp och konstnärliga val , och som dessutom har tid och resurser att hjälpa oss att nå de ambitionerna.

Annette Taranto Fuller, foto privat

Därför provar vi att göra flera produktioner under 2017 och 2018, anpassade för andra rum och platser än traditionella scenrum. Form och tematik ska också svara mot målet att nå ny och större publik med konstformen dans. Scenkonst Sörmland ska enligt det politiska uppdraget vidga vyer och vara samhällskommenterande, aktuella och relevanta. Vi ska och vill således använda dansens språk för att gestalta specifika aspekter av mänsklighet och liv och för att spegla världen och samhället.

Vi frågade oss inför 2017; Var finns människor? Hemma, i skolan, på jobbet? Kanske på stan? Då provar vi att också finnas på stan. Kanske på pardanstillställningar? Då provar vi att finnas där.

Scenkonst Sörmland har i år bjudit in Sandra Medina och Anna Efraimsson för att zooma in på följande omvärldsbevakning: ”Många människor beskriver naturen som sin andliga plats, ett tempel. Endel människor beskriver Friskis och Svettis-pass som en kollektiv glädjerit. Fler och fler människor blir intresserade av och utövar någon form av mindfulness. En del av att vara människa är tro eller inte tro på en gud eller gudar, att utöva en religion eller att inte göra det. Besläktat med det är människans förhållande till riter och traditioner. Besläktat med det är balansen mellan individen och kollektivet. Besläktat med det är förhållandet mellan människan och naturen.”

Med avstamp i dessa iakttagelser har Anna och Sandra, tillsammans med dansarna Eliisa Erävalo, Andrea Svensson, Ellen Söderhult, Angela Wand och scenografen Hanna Cecilia Lindqvist, skapat dansverket Bodywood som äger rum på stan, på torgen i Eskilstuna och Nyköping, och som kommenterar just individualism, människans behov av riter, människans roll i förhållande till naturen och mötet mellan det sekulära och det religiösa.

Den 21 aug-2 sept i Eskilstuna och 11-23 sept i Nyköping möter publiken Bodywood; En gyllene container fylld med växter, en existentiell fritidsgård dit en kan komma och dansa, pröva nyskapade riter, få sina krukväxter omplanterade (växtspa), fika och samtala. Bodywood är inspirerat av en feministisk filosofisk strömning som heter omsorgsetik (ethics of care, Virginia Held) och av forskning som visar på växters och träds intelligens. Verket är öppet för de som har vägarna förbi. Det ett dansverk som prövar att vara en rörelse. Den fiktiva rörelsen kretsar kring växter, empati och föränderlighet och byggs av mänskliga och växtliga nätverk, trådar och sammankopplingar.

Årets andra produktion är V/S [versus] – en fusion mellan klassisk balett och ballrom som mötts i en fartfylld föreställning under sommaren. Föreställningen, som är en kvart lång, men fullt ljussatt, dyker upp, mer eller mindre oannonserat, på befintliga pardanstillställningar. Amatördansare bjuds alltså en miniföreställning med professionella dansare från Let’s Dance och Kungliga Operan; Tobias Wallin, Helena Fransson, Katariina Edling och Dragos Mihalcea, under sin salsa-kväll, dansbands-natt eller te-dans. Föreställningen har nått en mycket stor publik och varit väldigt uppskattad.”

Annette Taranto Fuller
Scenkonstproducent, dans

Läs mer på Scenkonst Sörmlands hemsida.

V/S [versus], Scenkonst Sörmland, foto Mini Gemoll

Bilden överst: Bodywood, foto Micke Sandström

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.