Hos Scenkonst Sörmland står dansen på två ben: Det ena är det dansfrämjande uppdraget; Skapande skola, arrangörsutveckling, fortbildning för lärare, tävlingen Skapa Dans och community-dansprojekt. Det andra benet är det professionella uppdraget att förmedla dansföreställningar i Scenkonst Sörmlands skolutbud, enligt Sörmlandsmodellen. Scenkonst Sörmland arbetar med egna produktioner och samproduktioner samt nationella/internationella dansresidens. Annette Taranto Fuller är scenkonstproducent och just nu väldigt upptagen med konst- och dansverket Bodywood! Men vi fick tag i henne för att fråga: Hur det står till med dansen hos Scenkonst Sörmland?

– Vi provar att göra flera produktioner under 2017 och 2018, anpassade för andra rum och platser än traditionella scenrum, säger Annette. – Form och tematik ska svara mot målet att nå ny och större publik med konstformen dans.

Bodywood, Scenkonst Sörmland, foto Micke Sandström

”Scenkonst Sörmland har i utvärderingar från tidigare dansproduktioner konstaterat att det finns stora utmaningar när det gäller scenrum och arrangörer för dans och när det gäller att nå publik och ny publik med dansföreställningar. Det är inte helt lätt att hitta arrangörer som delar länsteatrarnas vilja och uppdrag när det gäller målgrupp och konstnärliga val , och som dessutom har tid och resurser att hjälpa oss att nå de ambitionerna.

Annette Taranto Fuller, foto privat

Därför provar vi att göra flera produktioner under 2017 och 2018, anpassade för andra rum och platser än traditionella scenrum. Form och tematik ska också svara mot målet att nå ny och större publik med konstformen dans. Scenkonst Sörmland ska enligt det politiska uppdraget vidga vyer och vara samhällskommenterande, aktuella och relevanta. Vi ska och vill således använda dansens språk för att gestalta specifika aspekter av mänsklighet och liv och för att spegla världen och samhället.

Vi frågade oss inför 2017; Var finns människor? Hemma, i skolan, på jobbet? Kanske på stan? Då provar vi att också finnas på stan. Kanske på pardanstillställningar? Då provar vi att finnas där.

Scenkonst Sörmland har i år bjudit in Sandra Medina och Anna Efraimsson för att zooma in på följande omvärldsbevakning: ”Många människor beskriver naturen som sin andliga plats, ett tempel. Endel människor beskriver Friskis och Svettis-pass som en kollektiv glädjerit. Fler och fler människor blir intresserade av och utövar någon form av mindfulness. En del av att vara människa är tro eller inte tro på en gud eller gudar, att utöva en religion eller att inte göra det. Besläktat med det är människans förhållande till riter och traditioner. Besläktat med det är balansen mellan individen och kollektivet. Besläktat med det är förhållandet mellan människan och naturen.”

Med avstamp i dessa iakttagelser har Anna och Sandra, tillsammans med dansarna Eliisa Erävalo, Andrea Svensson, Ellen Söderhult, Angela Wand och scenografen Hanna Cecilia Lindqvist, skapat dansverket Bodywood som äger rum på stan, på torgen i Eskilstuna och Nyköping, och som kommenterar just individualism, människans behov av riter, människans roll i förhållande till naturen och mötet mellan det sekulära och det religiösa.

Den 21 aug-2 sept i Eskilstuna och 11-23 sept i Nyköping möter publiken Bodywood; En gyllene container fylld med växter, en existentiell fritidsgård dit en kan komma och dansa, pröva nyskapade riter, få sina krukväxter omplanterade (växtspa), fika och samtala. Bodywood är inspirerat av en feministisk filosofisk strömning som heter omsorgsetik (ethics of care, Virginia Held) och av forskning som visar på växters och träds intelligens. Verket är öppet för de som har vägarna förbi. Det ett dansverk som prövar att vara en rörelse. Den fiktiva rörelsen kretsar kring växter, empati och föränderlighet och byggs av mänskliga och växtliga nätverk, trådar och sammankopplingar.

Årets andra produktion är V/S [versus] – en fusion mellan klassisk balett och ballrom som mötts i en fartfylld föreställning under sommaren. Föreställningen, som är en kvart lång, men fullt ljussatt, dyker upp, mer eller mindre oannonserat, på befintliga pardanstillställningar. Amatördansare bjuds alltså en miniföreställning med professionella dansare från Let’s Dance och Kungliga Operan; Tobias Wallin, Helena Fransson, Katariina Edling och Dragos Mihalcea, under sin salsa-kväll, dansbands-natt eller te-dans. Föreställningen har nått en mycket stor publik och varit väldigt uppskattad.”

Annette Taranto Fuller
Scenkonstproducent, dans

Läs mer på Scenkonst Sörmlands hemsida.

V/S [versus], Scenkonst Sörmland, foto Mini Gemoll

Bilden överst: Bodywood, foto Micke Sandström

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.