Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen har jobbat med interaktiv teater som pedagogik i klassrummen i över tio år. En utgångspunkt för arbetet är att skapa gott ett samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet. UngHästens personal består av projektledare, dramapedagoger och skådespelare och man spelar drygt 140 föreställningar per år. Den främsta målgruppen är ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

I UngHästens föreställningar behandlas dagsaktuella ämnen. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete. Teaterarbetet sker oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och förhoppningen är att inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor samt öka förståelsen för att det finns flera sätt att tänka beroende på individers olika erfarenheter.

Så här beskriver UngHästen sitt arbete:
­- Med interaktiv teater inspirerar vi deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter och tankar. Vi väljer ämnen som berör men som kan vara komplicerade att tala öppet om, som exempel; sex, makt, alkohol, mobbing, våld och kommunikation. Teaterföreställningarna levererar inga färdiga svar utan öppnar upp för diskussion. Publiken inspireras att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar.

UngHästen vänder sig också till företag och samarbetspartners, som te x ungdomsmottagningen och kvinnojouren, med interaktiv teater om värdegrundsfrågor. De som jobbar på UngHästen hösten 2014 är David Åkerlund, Malin Lundqvist, Pär Löfbom, Theresa Eriksson, Matilda Kjellmor, Calle Gerkman och Niklas Larsson.

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Hemsida
Blogg 
Facebook 

Kontakta UngHästen:
unghasten@vasterbottensteatern.se

 

Bilden överst: UngHästen, XXX – om sex å sånt, foto Patrick Degerman

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.