Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen har jobbat med interaktiv teater som pedagogik i klassrummen i över tio år. En utgångspunkt för arbetet är att skapa gott ett samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet. UngHästens personal består av projektledare, dramapedagoger och skådespelare och man spelar drygt 140 föreställningar per år. Den främsta målgruppen är ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

I UngHästens föreställningar behandlas dagsaktuella ämnen. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete. Teaterarbetet sker oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och förhoppningen är att inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor samt öka förståelsen för att det finns flera sätt att tänka beroende på individers olika erfarenheter.

Så här beskriver UngHästen sitt arbete:
­- Med interaktiv teater inspirerar vi deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter och tankar. Vi väljer ämnen som berör men som kan vara komplicerade att tala öppet om, som exempel; sex, makt, alkohol, mobbing, våld och kommunikation. Teaterföreställningarna levererar inga färdiga svar utan öppnar upp för diskussion. Publiken inspireras att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar.

UngHästen vänder sig också till företag och samarbetspartners, som te x ungdomsmottagningen och kvinnojouren, med interaktiv teater om värdegrundsfrågor. De som jobbar på UngHästen hösten 2014 är David Åkerlund, Malin Lundqvist, Pär Löfbom, Theresa Eriksson, Matilda Kjellmor, Calle Gerkman och Niklas Larsson.

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Hemsida
Blogg 
Facebook 

Kontakta UngHästen:
unghasten@vasterbottensteatern.se

 

Bilden överst: UngHästen, XXX – om sex å sånt, foto Patrick Degerman

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.