Text från pressmedddelande från Västerbottensteatern/UngHästen

”Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Att så många unga lider av psykisk ohälsa är något vi måste våga prata om”. Det säger Malin Lundqvist, verksamhetschef för UngHästen inför det offentliga genrepet av Våra liv i samband med suicidpreventiva dagen 12 september.

I Våra liv utforskar UngHästen hur det är att vara ung och lida av psykisk ohälsa och behandlar frågan om vad man gör när någon i ens närhet inte mår bra. Föreställningen är en sammanskrivning av Sarah Appelbergs tidigare föreställningar Det blir sakta bättre och På andra sidan. Dessa spelades separat för killar och tjejer medan Våra liv spelas för blandad klass, berättar föreställningens manusförfattare och regissör Sarah Appelberg.
– Efterfrågan har till stor del kommit från skolan, att vi skulle göra nåt för både killar och tjejer. Det kommer att bli väldigt intressant att se vad som händer när vi nu spelar för blandade klasser.

Sarah Appelberg, regissör och Malin Lundqvist, verksamhetschef på UngHästen vid Västerbottensteatern, foto teatern

Från hopplöshet till hopp
I berättelsens centrum står Emma och Martin som går på samma skola. De känner inte varandra, har inte samma intressen eller samma vänner. Det som de har gemensamt är tomheten inuti. Hur hanterar de själva och omgivningen deras förtvivlan? Den frågan behandlas i föreställningen som är full av värme och allvar, musik och rörelse när den berättar om Emma och Martins resa från hopplöshet till hopp.

”Teatern är generös”
Sarah Appelberg vill med teaterns hjälp öppna upp alla möjligheter till att prata om psykisk ohälsa för att det ska bli mindre skambelagt.
– Man behöver inte vara sjuk för att man känner starka känslor. Vi vill förmedla hopp och förtröstan i att det finns stöd att få, från kompisar men även från vuxenvärlden. Och då är teatern så fantastisk att arbeta med. Den är generös, man bjuder upp till nåt och man ger.

Våra Liv med Unghästen, Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

Malin Lundqvist instämmer och fyller på:
– Teatern är så viktig för att skapa möten människa till människa. Det har blivit ännu mer viktigt i vår tid där så mycket av vårt interagerande med andra människor sker på nätet. Teatern som verktyg för att hantera såna här frågor är ju fantastisk! Jag har jobbat så länge med detta och känner mig helt övertygad om betydelsen av att kunna jobba med sån här engagerad teater. Man får roller och karaktärer att prata utifrån, som ger känslan i kroppen och öppnar upp för dialog.

Spelas för alla sjundeklassare i Skelleft
Våra liv får ”riktig” premiär när den ska spelas för alla elever i åk 7 i Skellefteå kommun, men först blir det offentligt genrep, berättar Sarah Appelberg.
– Vi har valt att på suicidpreventiva dagen öppna upp vårat genrep och göra det offentligt, efteråt kommer det vara ett samtal med personal från bland annat Ungdomshälsan, Elevhälsan, Stöd och service samt psykiatriska kliniken.

Under arbetet med föreställning har UngHästen, som alltid med sina produktioner för unga, gjort en ordentlig förankring i sakkunskapen, säger Malin Lundqvist.
– Elevhälsan finns alltid med i planeringen, ett nära samarbete som vi har upparbetat under flera år. Andra kontakter i planering och förarbete har varit BUP, Psyket, fältassistenterna med flera. Elevhälsan finns även tillgängliga för uppföljning efter att vi spelat föreställningen skådespelarna haft det direkt uppföljande samtalet med eleverna.

Våra Liv med Unghästen, Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
VÅRA LIV spelas hösten 2019 för åk 7 i Skellefteå.
Manus & Regi: Sarah Appelberg
Medverkande: Linda Gustafsson, Nils Lundqvist & Firelle Najjar
Längd: ca 120 min inkl. pedagogiskt efterarbete.

Interaktiv teater med publiken i centrum!
UngHästen, en avdelning på Västerbottensteatern, arbetar pedagogiskt med interaktiv teater. Föreställningarna belyser dagsaktuella ämnen och syftet är att skapa förståelse, delaktighet och engagemang. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete och stor vikt läggs vid att skapa gott samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.
Målgruppen är högstadiet, gymnasiet och vuxna.Årligen spelas ca 200 föreställningar varje år.

2015 tilldelades UngHästen BRIS-priset med motiveringen ”Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen tilldelas Bris-priset för 2015, för sitt arbete med att genom interaktiv teater inspirera till samtal där alla får komma till tals och bli hörda.”
2016 tilldelades UngHästen Psykiatripriset för sitt arbete med psykisk ohälsa med motiveringen ”Unghästen får ta emot psykiatripriset i Skellefteå för att de genom sina föreställningar lyckats gestalta, synliggöra och avdramatisera svåra ämnen”.

Läs mer.

Här kan du läsa en intervju med Sarah Appelberg, regissör.

Bilden överst är tagen av Patrick Degerman.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.