Text från pressmedddelande från Västerbottensteatern/UngHästen

”Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Att så många unga lider av psykisk ohälsa är något vi måste våga prata om”. Det säger Malin Lundqvist, verksamhetschef för UngHästen inför det offentliga genrepet av Våra liv i samband med suicidpreventiva dagen 12 september.

I Våra liv utforskar UngHästen hur det är att vara ung och lida av psykisk ohälsa och behandlar frågan om vad man gör när någon i ens närhet inte mår bra. Föreställningen är en sammanskrivning av Sarah Appelbergs tidigare föreställningar Det blir sakta bättre och På andra sidan. Dessa spelades separat för killar och tjejer medan Våra liv spelas för blandad klass, berättar föreställningens manusförfattare och regissör Sarah Appelberg.
– Efterfrågan har till stor del kommit från skolan, att vi skulle göra nåt för både killar och tjejer. Det kommer att bli väldigt intressant att se vad som händer när vi nu spelar för blandade klasser.

Sarah Appelberg, regissör och Malin Lundqvist, verksamhetschef på UngHästen vid Västerbottensteatern, foto teatern

Från hopplöshet till hopp
I berättelsens centrum står Emma och Martin som går på samma skola. De känner inte varandra, har inte samma intressen eller samma vänner. Det som de har gemensamt är tomheten inuti. Hur hanterar de själva och omgivningen deras förtvivlan? Den frågan behandlas i föreställningen som är full av värme och allvar, musik och rörelse när den berättar om Emma och Martins resa från hopplöshet till hopp.

”Teatern är generös”
Sarah Appelberg vill med teaterns hjälp öppna upp alla möjligheter till att prata om psykisk ohälsa för att det ska bli mindre skambelagt.
– Man behöver inte vara sjuk för att man känner starka känslor. Vi vill förmedla hopp och förtröstan i att det finns stöd att få, från kompisar men även från vuxenvärlden. Och då är teatern så fantastisk att arbeta med. Den är generös, man bjuder upp till nåt och man ger.

Våra Liv med Unghästen, Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

Malin Lundqvist instämmer och fyller på:
– Teatern är så viktig för att skapa möten människa till människa. Det har blivit ännu mer viktigt i vår tid där så mycket av vårt interagerande med andra människor sker på nätet. Teatern som verktyg för att hantera såna här frågor är ju fantastisk! Jag har jobbat så länge med detta och känner mig helt övertygad om betydelsen av att kunna jobba med sån här engagerad teater. Man får roller och karaktärer att prata utifrån, som ger känslan i kroppen och öppnar upp för dialog.

Spelas för alla sjundeklassare i Skelleft
Våra liv får ”riktig” premiär när den ska spelas för alla elever i åk 7 i Skellefteå kommun, men först blir det offentligt genrep, berättar Sarah Appelberg.
– Vi har valt att på suicidpreventiva dagen öppna upp vårat genrep och göra det offentligt, efteråt kommer det vara ett samtal med personal från bland annat Ungdomshälsan, Elevhälsan, Stöd och service samt psykiatriska kliniken.

Under arbetet med föreställning har UngHästen, som alltid med sina produktioner för unga, gjort en ordentlig förankring i sakkunskapen, säger Malin Lundqvist.
– Elevhälsan finns alltid med i planeringen, ett nära samarbete som vi har upparbetat under flera år. Andra kontakter i planering och förarbete har varit BUP, Psyket, fältassistenterna med flera. Elevhälsan finns även tillgängliga för uppföljning efter att vi spelat föreställningen skådespelarna haft det direkt uppföljande samtalet med eleverna.

Våra Liv med Unghästen, Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
VÅRA LIV spelas hösten 2019 för åk 7 i Skellefteå.
Manus & Regi: Sarah Appelberg
Medverkande: Linda Gustafsson, Nils Lundqvist & Firelle Najjar
Längd: ca 120 min inkl. pedagogiskt efterarbete.

Interaktiv teater med publiken i centrum!
UngHästen, en avdelning på Västerbottensteatern, arbetar pedagogiskt med interaktiv teater. Föreställningarna belyser dagsaktuella ämnen och syftet är att skapa förståelse, delaktighet och engagemang. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete och stor vikt läggs vid att skapa gott samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.
Målgruppen är högstadiet, gymnasiet och vuxna.Årligen spelas ca 200 föreställningar varje år.

2015 tilldelades UngHästen BRIS-priset med motiveringen ”Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen tilldelas Bris-priset för 2015, för sitt arbete med att genom interaktiv teater inspirera till samtal där alla får komma till tals och bli hörda.”
2016 tilldelades UngHästen Psykiatripriset för sitt arbete med psykisk ohälsa med motiveringen ”Unghästen får ta emot psykiatripriset i Skellefteå för att de genom sina föreställningar lyckats gestalta, synliggöra och avdramatisera svåra ämnen”.

Läs mer.

Här kan du läsa en intervju med Sarah Appelberg, regissör.

Bilden överst är tagen av Patrick Degerman.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.