Teater Västernorrland vill söka nya vägar för att nå arrangörer i länet och samarbetar med riksteaterföreningarna och med andra länsteatrar.

Under hösten samarrangerar Teater Västernorrland ett antal föreställningar med olika riksteaterföreningar. När teaterföreningen köper in en föreställning står teatern för två. Teaterföreningen får alltså tre föreställningar till priset av en. Att dela på kostnader, intäkter och ansvar gör det lättare för föreningarna att våga ta risker. Teatern samarbetar även med  riksteaterföreningarna när det gäller lunchteater.

Teater Västernorrland har arrangerat lunchteater på Sveateatern i Sundsvall sedan 2007 och det har varit en stor publiksuccé. Sedan i våras erbjuder teatern lunchteater också i Örnsköldsvik och från och med i höst även i Härnösand, vilket alltså är ett samarrangemang med riksteaterföreningarna i respektive kommun.

Samarbetsprojekt med andra länsteatrar under hösten
Under hösten har Teater Västernorrland två olika samarbetsprojekt med två andra norrländska länsteatrar: Estrad Norr med föreställningen När man skjuter arbetare och Norrbottensteatern med föreställningen Bäst före? Om kärlekens hållbarhet. 

-Samarbetena är viktiga för oss när det gäller att turnera i större delen av Norrland och inte bara inom vårt eget län. Det gör det lättare att nå ut till en större publik om vi kan dela med oss av våra kontakter och på så vis att få till större turnéer. Den här typen av samarbeten skapar mervärde för båda parter och det är något vi kommer att fortsätta med, säger Frida Amnow, marknadsförare på Teater Västernorrland.

När man skjuter arbetare, Estrad Norr, foto Sandra Lee Pettersson

Teater Västernorrland samarbetar under hösten 2015 med Estrad Norr och deras turnerande föreställning När man skjuter arbetare, foto Sandra Lee Pettersson

 

Teater Västernorrland 


 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.



  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.