Teater Västernorrland riktar sig direkt till invånarna i Västernorrland och efterfrågar berättelser om vändpunkter i livet. Berättelserna kommer att vävas ihop till en föreställning med premiär våren 2023. Rasmus Lindberg är regissör, Alexandra Loonin är dramaturg och Victor Wigardt medverkar som skådespelare.  

Vi blev nyfikna på projektet Vändpunkter och ställde några frågor till Victor Wigardt!

Victor Wigardt, skådespelare på Teater Västernorrland. Foto teatern.

 Hej Victor, ni söker berättelser från boende i Västernorrland. Berätta, varför?
-Vi är nyfikna på vilka berättelser som finns hos länsbefolkningen och hur dessa berättelser sammanvävda kan berätta något om platsen vi bor på och dess invånare. För mig har det här varit som en påminnelse om hur mycket vi inte vet om varandra. Alla våra liv innehåller vändpunkter som när dom inventeras visar sig innehålla stor dramatik, igenkänning och humor. I teaterarbetet jobbar vi ju mycket med vändpunkter och vi tyckte att det skulle vara spännande att den här gången leta efter vändpunkter i publikens liv istället för i världsdramatiken.

Hur föddes idén till projektet Vändpunkter?
-Teaterns repertoarråd läste pjäsen ”Avgörande ögonblick” av Rasmus Lindberg som han skrev och regisserade för Norrbottensteatern. Samtidigt hade ett samtal pågått kring att göra ett projekt som tar avstamp i länsbornas egna berättelser och efter samtal med Rasmus tog det här projektet form.

Vad kommer att hända med berättelserna?
-Berättelserna är tänkt att bilda en bank som sedan Rasmus Lindberg, som kommer skriva och regissera även hos oss, och dramaturgen Alexandra Loonin kan sovra i och som sedan Rasmus kommer dramatisera. Premiär våren 2023!

 Har ni fått några svar?
-Det har vi verkligen!

Läs mer på Teater Västernorrlands hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2021

Länsteatrarna och Byteatern Kalmar Länsteater bjuder in till höstmöte den 10-12 november 2021. Temat är Barn och ungas rätt till scenkonst. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening samt enskilda individer i våra respektive teatrar. Det kommer att hållas medlemsmöte där vi beslutar om kommande års verksamhet och budget och självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.
Varmt välkommen!


Jag vill äta middag 10 november

Jag vill äta lunch 11 november

Jag vill äta middag 11 november

Jag vill äta lunch 12 novemberJag godkänner att denna anmälan är bindande.