Teater Västernorrland riktar sig direkt till invånarna i Västernorrland och efterfrågar berättelser om vändpunkter i livet. Berättelserna kommer att vävas ihop till en föreställning med premiär våren 2023. Rasmus Lindberg är regissör, Alexandra Loonin är dramaturg och Victor Wigardt medverkar som skådespelare.  

Vi blev nyfikna på projektet Vändpunkter och ställde några frågor till Victor Wigardt!

Victor Wigardt, skådespelare på Teater Västernorrland. Foto teatern.

 Hej Victor, ni söker berättelser från boende i Västernorrland. Berätta, varför?
-Vi är nyfikna på vilka berättelser som finns hos länsbefolkningen och hur dessa berättelser sammanvävda kan berätta något om platsen vi bor på och dess invånare. För mig har det här varit som en påminnelse om hur mycket vi inte vet om varandra. Alla våra liv innehåller vändpunkter som när dom inventeras visar sig innehålla stor dramatik, igenkänning och humor. I teaterarbetet jobbar vi ju mycket med vändpunkter och vi tyckte att det skulle vara spännande att den här gången leta efter vändpunkter i publikens liv istället för i världsdramatiken.

Hur föddes idén till projektet Vändpunkter?
-Teaterns repertoarråd läste pjäsen ”Avgörande ögonblick” av Rasmus Lindberg som han skrev och regisserade för Norrbottensteatern. Samtidigt hade ett samtal pågått kring att göra ett projekt som tar avstamp i länsbornas egna berättelser och efter samtal med Rasmus tog det här projektet form.

Vad kommer att hända med berättelserna?
-Berättelserna är tänkt att bilda en bank som sedan Rasmus Lindberg, som kommer skriva och regissera även hos oss, och dramaturgen Alexandra Loonin kan sovra i och som sedan Rasmus kommer dramatisera. Premiär våren 2023!

 Har ni fått några svar?
-Det har vi verkligen!

Läs mer på Teater Västernorrlands hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.