Hela Varberg firar i år ett jubileum, Fredsåret – som kallas #varbergcalling – Varberg Calling for Peace. Teater Halland är under hela året engagerad med flera projekt och föreställningar som präglas av temat, bland annat boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 som finansierats till stor del med hjälp av gräsrotsfinansiering.fred i varberg

Hundra års arbete för fred i världen började i Varberg 1915!
Allmänna fredskongressen som hölls i Rosenfredsskolan i Varberg bidrog till den globala fredsrörelsen som manade på bildandet av Nationernas Förbund och sedermera FN. De s.k. Varbergsresolutionerna, bestående av 10 punkter som skickades till världens regeringar, fick stor spridning och uppmärksamhet. År 2015 firas i Varberg hundraårsjubileet av denna intressanta kongress och Varbergs olika organisationer, föreningar och företag går samman med en mängd olika aktiviteter.

Teater Halland har under flera år arbetat med ett UNday-projekt, där unga tar Världsarvet Radiostationen Grimeton i besittning tillsammans med konstnärer för att manifestera fred, hållbarhet och ungas framtidsdrömmar – med allt fler medverkande länder för varje år. Under den här tiden har idén om att göra en bok om fredskongressen i Varberg vuxit sig allt starkare. Teater Hallands chef Maria Ericson tog kontakt med Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman för att få nedtecknat en korrekt bild av vad som hände i Varberg för hundra år sedan.

För att finansiera utgivningen av boken erhölls en grundplåt av Sparbanksstiftelsen – men för att kunna bekosta fler illustrationer, material, bättre tryck m.m. vände man sig direkt till allmänheten i en s.k. gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate. Det fanns tre nivåer för att stödja projektet: 50 kr för att stödja projektet, 300 kr för ett omnämnande i boken och ett signerat exemplar, 5000 kr för ett hedersomnämnande i boken, 5 signerade böcker samt 2 platser till releasefesten för boken den 10 mars på Varbergs Teater.

Den 10 mars 2015 var projektet i hamn och det hölls en stor lanseringskväll på Varbergs teater för boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 av författarna Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman. Boken berättar hur arbetet för varaktig fred intensifierades i och med  den Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915 och ger därmed  perspektiv på vårt engagemang och de vidare aspekterna på fred som finns idag. I samband med lanseringskvällen fanns tillfälle att lyssna till tre miniföreläsningar med författarna där de gav sin syn på fredskongressen och en hållbar framtid, med efterföljande samtal där även Anna Ek från Svenska Freds medverkade.

Läs mer

Boken ”FRED – Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915/2015” ges ut av Teater Halland, genom CAL-förlaget. Den finansieras med hjälp av Sparbanksstiftelsen, Teater Halland och genom gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.