Hela Varberg firar i år ett jubileum, Fredsåret – som kallas #varbergcalling – Varberg Calling for Peace. Teater Halland är under hela året engagerad med flera projekt och föreställningar som präglas av temat, bland annat boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 som finansierats till stor del med hjälp av gräsrotsfinansiering.fred i varberg

Hundra års arbete för fred i världen började i Varberg 1915!
Allmänna fredskongressen som hölls i Rosenfredsskolan i Varberg bidrog till den globala fredsrörelsen som manade på bildandet av Nationernas Förbund och sedermera FN. De s.k. Varbergsresolutionerna, bestående av 10 punkter som skickades till världens regeringar, fick stor spridning och uppmärksamhet. År 2015 firas i Varberg hundraårsjubileet av denna intressanta kongress och Varbergs olika organisationer, föreningar och företag går samman med en mängd olika aktiviteter.

Teater Halland har under flera år arbetat med ett UNday-projekt, där unga tar Världsarvet Radiostationen Grimeton i besittning tillsammans med konstnärer för att manifestera fred, hållbarhet och ungas framtidsdrömmar – med allt fler medverkande länder för varje år. Under den här tiden har idén om att göra en bok om fredskongressen i Varberg vuxit sig allt starkare. Teater Hallands chef Maria Ericson tog kontakt med Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman för att få nedtecknat en korrekt bild av vad som hände i Varberg för hundra år sedan.

För att finansiera utgivningen av boken erhölls en grundplåt av Sparbanksstiftelsen – men för att kunna bekosta fler illustrationer, material, bättre tryck m.m. vände man sig direkt till allmänheten i en s.k. gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate. Det fanns tre nivåer för att stödja projektet: 50 kr för att stödja projektet, 300 kr för ett omnämnande i boken och ett signerat exemplar, 5000 kr för ett hedersomnämnande i boken, 5 signerade böcker samt 2 platser till releasefesten för boken den 10 mars på Varbergs Teater.

Den 10 mars 2015 var projektet i hamn och det hölls en stor lanseringskväll på Varbergs teater för boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 av författarna Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman. Boken berättar hur arbetet för varaktig fred intensifierades i och med  den Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915 och ger därmed  perspektiv på vårt engagemang och de vidare aspekterna på fred som finns idag. I samband med lanseringskvällen fanns tillfälle att lyssna till tre miniföreläsningar med författarna där de gav sin syn på fredskongressen och en hållbar framtid, med efterföljande samtal där även Anna Ek från Svenska Freds medverkade.

Läs mer

Boken ”FRED – Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915/2015” ges ut av Teater Halland, genom CAL-förlaget. Den finansieras med hjälp av Sparbanksstiftelsen, Teater Halland och genom gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.