Staffan Aspegren har installerat sig på sitt nya jobb som teaterchef på Smålands Musik & Teater. Den 12 mars är det dessutom premiär för musikalen Spelman på taket som Staffan regisserar. Vi bad Staffan skriva några rader om sitt nya jobb.

”Om någon för ett halvår sedan sagt att jag skulle inneha ett kontor på Kulturhuset SPIRA med namnskylt: Staffan Aspegren, Konstnärlig chef, teater hade jag bara skrattat.

Jag teaterchefade på 90-talet (Lillan i Göteborg, Malmöoperan, Storan/Göteborgsoperan) och var efter de perioderna helt på det klara med att ”det där med chefskap, det var inget för mig”.

Och ändå sitter jag nu här… Med planer, ensemble, framtidshopp och ett klart profileringsuppdrag som heter musikteater. Musik. OCH Teater. Som låter sig göras i detta nya, fina, fenomenala hus.

Det tog inte lång tid att förstå att jag skulle tacka ja till anbudet från SMoT. Här finns den unika sammansättningen av konstnärer för att göra en bred repertoar med drama och musikdrama som hörnstenar. Och lusten. Och viljan.

Men vem är nu jag som ska formera viljan och lusten in i repertoar och profil?

Ofta när jag får frågan från barn och vuxna: ”men vad gör du egentligen”? Svarar jag numera ofta; ”jo se du, jag arbetar med berättelser. Jag sätter samman berättelser som ibland andra skrivit och så tillsätter jag min egen berättelse. Och så lämnar jag det vidare till andra berättare som färgar med sina erfarenheter och röster. Och till sist berättar vi alla vår historia för en publik. Så att dom ska få hjälp och lust till att förstå sin egen”, Berättelse.

Jag trivs numera finemang med att närma mig de 60. Har erfarenheten men ännu mer nyfikenhet än i ungdomens år. Jag samlade som en ekorre alla intryck jag kunde få från mitt första jobb som påklädare på den ytterst livaktiga Stora Teatern på 80-talet. Omsatte detta i en utbildning som regiassistent på samma teater och startade sedan Storans egen operascen för barn o unga på Cosmorama i Göteborg.

Och plötsligen var jag regissör, ett yrke som sökte mig mer än jag sökte det.

80-talet innebar opera, opera, opera på samtliga svenska operascener. Stort och smått. ) 90-talet blev för mig musikalens decennium. Blandade genrerna innan taldramatiken på nytt (jag kommer ur teatern från början, min enda formella utbildning hade jag på Skara Skolscen) tog tag i mig med uppsättningar på bl a Stadsteatrarna i Stockholm o Göteborg, Västerbottensteatern etc.

Musikteatern har också fört mig ut i världen, Finska nationaloperan, Cape Town Opera, Operan i Rom…

Så nu känns det som en fullständigt logisk följd att hamna i Småland och Jönköping och fortsätta berätta. Om vår samtid. Om vår historia. Om vår ängslan. Om nära. Och om långt bort.”

Jönköping 2016-02-24

Staffan Aspegren, Konstnärlig chef, teater
Smålands Musik & Teater

Bilden: Staffan Aspegren, konstnärlig chef, teater SMoT, foto SMoT

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.