Sörmlandsmodellen kallas Scenkonst Sörmlands arbete som garanterar alla barn och unga i Sörmland, mellan 5-15 år, att uppleva professionell scenkonst. Samarbetet med länets skolor garanteras genom avtal med alla kommuner i länet. Scenkonst Sörmland förmedlar ca 850 skolföreställningar varje år till drygt 34 000 barn och ungdomar mellan 5-15 år i Sörmland. Ett arbete som har pågått i över 30 år och som är unikt i Sverige.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rättighet att delta i kulturlivet och som enda län i Sverige har Landstinget Sörmland gett Scenkonst Sörmland i uppdrag att nå alla barn och unga mellan 5 och 15 år i länet med musik-, teater- och dansupplevelser två gånger per år. Detta genomförs i ett samarbete med länets skolor och garanteras genom avtal med alla kommuner i länet sedan 1977.

Ett gott samarbete med kommunerna är en förutsättning för hela projektet och inspirationsdagar med rektorer, skolombud och lärare har också varit en del i arbetet att stärka mötet mellan skola och kulturen.

2012 gjordes en extern konsekvensanalys av Sörmlandsmodellen och efter att den analysen var klar har Scenkonst Sörmland i samverkan med kommunerna i länet, främst Eskilstuna, börjat utveckla modellen med olika typer av pilotprojekt. Enligt länets kulturplan skall Sörmlandsmodellen vara uppsökande, tillgänglig, gränsöverskridande och präglas av mångfald och genusperspektiv. Analysen var bara början på en pågående process för att utveckla och förbättra arbetet.
”Sörmlandsmodellen behöver uppdateras”, läs artikel i Eskilstuna-Kuriren 16 nov 2012.

Pilotprojektet har innehållit förställningar som Den goda människan i Sezuan (samproduktion med VästmanlandsTeater). Denna förställning spelades för samtliga högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund. Läs mer 

Under hösten 2014 ingick Anders Duus nyskrivna föreställning Mår i stort sett bra i utbudet. Mår i stort sett bra var direkt kopplad till länet och hade sitt avstamp i Liv & Hälsa ung, en folkhälsoundersökning som genomförs i Sörmland vartannat år. Läs mer 

Hösten 2015 får c:a 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs möjlighet att se den kritikerrosade Romeo och Julia som gjorde succé i somras på i Teaterladan på Nynäs slott.

-Vi tycker det är fantastiskt att ha möjligheten att arbeta med regissörer som Pontus Stenshäll och att få möjlighet att skicka ut denna typ av föreställning, att ge ungdomar möjligheten att se så aktuella och professionella föreställningar via vårt utbud. Och det vore inte möjligt utan Sörmlandsmodellen, säger man på Scenkonst Sörmland.

Förställningen spelas även under hösten i bygdegårdar i Sörmland samt på moment:teater i Stockholm. Läs mer

Läs mer om Sörmlandsmodellen

 

Bilden ovan: 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs får se Romeo och Julia tack vare Sörmlandsmodellen, foto Björn Fröberg

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.