Sörmlandsmodellen kallas Scenkonst Sörmlands arbete som garanterar alla barn och unga i Sörmland, mellan 5-15 år, att uppleva professionell scenkonst. Samarbetet med länets skolor garanteras genom avtal med alla kommuner i länet. Scenkonst Sörmland förmedlar ca 850 skolföreställningar varje år till drygt 34 000 barn och ungdomar mellan 5-15 år i Sörmland. Ett arbete som har pågått i över 30 år och som är unikt i Sverige.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rättighet att delta i kulturlivet och som enda län i Sverige har Landstinget Sörmland gett Scenkonst Sörmland i uppdrag att nå alla barn och unga mellan 5 och 15 år i länet med musik-, teater- och dansupplevelser två gånger per år. Detta genomförs i ett samarbete med länets skolor och garanteras genom avtal med alla kommuner i länet sedan 1977.

Ett gott samarbete med kommunerna är en förutsättning för hela projektet och inspirationsdagar med rektorer, skolombud och lärare har också varit en del i arbetet att stärka mötet mellan skola och kulturen.

2012 gjordes en extern konsekvensanalys av Sörmlandsmodellen och efter att den analysen var klar har Scenkonst Sörmland i samverkan med kommunerna i länet, främst Eskilstuna, börjat utveckla modellen med olika typer av pilotprojekt. Enligt länets kulturplan skall Sörmlandsmodellen vara uppsökande, tillgänglig, gränsöverskridande och präglas av mångfald och genusperspektiv. Analysen var bara början på en pågående process för att utveckla och förbättra arbetet.
”Sörmlandsmodellen behöver uppdateras”, läs artikel i Eskilstuna-Kuriren 16 nov 2012.

Pilotprojektet har innehållit förställningar som Den goda människan i Sezuan (samproduktion med VästmanlandsTeater). Denna förställning spelades för samtliga högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund. Läs mer 

Under hösten 2014 ingick Anders Duus nyskrivna föreställning Mår i stort sett bra i utbudet. Mår i stort sett bra var direkt kopplad till länet och hade sitt avstamp i Liv & Hälsa ung, en folkhälsoundersökning som genomförs i Sörmland vartannat år. Läs mer 

Hösten 2015 får c:a 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs möjlighet att se den kritikerrosade Romeo och Julia som gjorde succé i somras på i Teaterladan på Nynäs slott.

-Vi tycker det är fantastiskt att ha möjligheten att arbeta med regissörer som Pontus Stenshäll och att få möjlighet att skicka ut denna typ av föreställning, att ge ungdomar möjligheten att se så aktuella och professionella föreställningar via vårt utbud. Och det vore inte möjligt utan Sörmlandsmodellen, säger man på Scenkonst Sörmland.

Förställningen spelas även under hösten i bygdegårdar i Sörmland samt på moment:teater i Stockholm. Läs mer

Läs mer om Sörmlandsmodellen

 

Bilden ovan: 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs får se Romeo och Julia tack vare Sörmlandsmodellen, foto Björn Fröberg

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.