Skolteatern når inte ut. Det saknas nationella riktlinjer.
Malin Axelsson, konstnärlig ledare på ung scen/öst och Magnus Holm, vd för Regionteatern Blekinge Kronoberg, säger i SR Kulturnytts inslag från den 12 november att det är ett akut demokratiskt problem: Alla barn och unga, i hela landet, har rätt att uppleva professionell scenkonst.

Lyssna på inslag i Kulturnytt 12 nov 2013 (inslaget ligger först i programmet) här