-Skapa ett projekt tillsammans med oss! Det erbjuder Regionteatern Blekinge Kronoberg alla årskurser från förskola och uppåt inom ramen för Skapande skola. Skolorna uppmanas att kontakta teatern med tankar och idéer så att teaterns dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund kan kopplas in. Våren 2014 finns det också tre Skapande skola-projekt och föreställningar på teaterns repertoar: Dansmatte, Res dig och Barnen från yttre rymden.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Anna Eklund är danspedagog och Andreas Dahl dramapedagog och båda är knutna till Regionteatern Blekinge Kronoberg. Tillsammans utgör de en stor resurs för skolorna i regionen Blekinge Kronoberg. De kommer gärna till skolorna och arbetar med Skapande skola-projekt, t ex med workshops och diskussioner. Inom ramen för Skapande skola finns det dessutom tre föreställningar och projekt på Regionteaterns repertoar som går att boka till klassrummet eller gympasalen:
Dansmatte som riktar sig till årskurs 2-6 är en metod som utvecklar lärande i matematik med hjälp av dansundervisning och är ett komplement till den vanliga matematikundervisningen. Med rörelser och dans fördjupar sig eleverna i geometri, bråk, procent och ekvationer. Res dig! är en dansworkshop där eleverna tränar rumsuppfattningen, rytmkänslan och kroppsmedvetenheten genom olika övningar. Dansen stärker självkänslan och skapar individer med egna personliga uttryck. Projektet spelas för årskurs 7-9 och är ett samarbete med Dans i Sydost.
Barnen från yttre rymden är ett existentiellt drama av Stefan Lindberg i regi av Johanna Huss för årskurs 2-5 som rör sig kring frågor om hur den yttre verkligheten påverkar den inre. Pjäsen vänder och vrider på föreställningar som ”hemma”, ”okänd” och ”längtan” och undersöker om det är möjligt att fullt ut inse att varje du också är ett jag?

Inför varje föreställning förses skolan med pedagogiskt material riktat till både lärare och elever och efter föreställningen arbetar gruppen vidare med frågor kring pjäsens tema i klassrummet.

Läs mer

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.