-Skapa ett projekt tillsammans med oss! Det erbjuder Regionteatern Blekinge Kronoberg alla årskurser från förskola och uppåt inom ramen för Skapande skola. Skolorna uppmanas att kontakta teatern med tankar och idéer så att teaterns dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund kan kopplas in. Våren 2014 finns det också tre Skapande skola-projekt och föreställningar på teaterns repertoar: Dansmatte, Res dig och Barnen från yttre rymden.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Anna Eklund är danspedagog och Andreas Dahl dramapedagog och båda är knutna till Regionteatern Blekinge Kronoberg. Tillsammans utgör de en stor resurs för skolorna i regionen Blekinge Kronoberg. De kommer gärna till skolorna och arbetar med Skapande skola-projekt, t ex med workshops och diskussioner. Inom ramen för Skapande skola finns det dessutom tre föreställningar och projekt på Regionteaterns repertoar som går att boka till klassrummet eller gympasalen:
Dansmatte som riktar sig till årskurs 2-6 är en metod som utvecklar lärande i matematik med hjälp av dansundervisning och är ett komplement till den vanliga matematikundervisningen. Med rörelser och dans fördjupar sig eleverna i geometri, bråk, procent och ekvationer. Res dig! är en dansworkshop där eleverna tränar rumsuppfattningen, rytmkänslan och kroppsmedvetenheten genom olika övningar. Dansen stärker självkänslan och skapar individer med egna personliga uttryck. Projektet spelas för årskurs 7-9 och är ett samarbete med Dans i Sydost.
Barnen från yttre rymden är ett existentiellt drama av Stefan Lindberg i regi av Johanna Huss för årskurs 2-5 som rör sig kring frågor om hur den yttre verkligheten påverkar den inre. Pjäsen vänder och vrider på föreställningar som ”hemma”, ”okänd” och ”längtan” och undersöker om det är möjligt att fullt ut inse att varje du också är ett jag?

Inför varje föreställning förses skolan med pedagogiskt material riktat till både lärare och elever och efter föreställningen arbetar gruppen vidare med frågor kring pjäsens tema i klassrummet.

Läs mer

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.