-Skapa ett projekt tillsammans med oss! Det erbjuder Regionteatern Blekinge Kronoberg alla årskurser från förskola och uppåt inom ramen för Skapande skola. Skolorna uppmanas att kontakta teatern med tankar och idéer så att teaterns dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund kan kopplas in. Våren 2014 finns det också tre Skapande skola-projekt och föreställningar på teaterns repertoar: Dansmatte, Res dig och Barnen från yttre rymden.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Anna Eklund är danspedagog och Andreas Dahl dramapedagog och båda är knutna till Regionteatern Blekinge Kronoberg. Tillsammans utgör de en stor resurs för skolorna i regionen Blekinge Kronoberg. De kommer gärna till skolorna och arbetar med Skapande skola-projekt, t ex med workshops och diskussioner. Inom ramen för Skapande skola finns det dessutom tre föreställningar och projekt på Regionteaterns repertoar som går att boka till klassrummet eller gympasalen:
Dansmatte som riktar sig till årskurs 2-6 är en metod som utvecklar lärande i matematik med hjälp av dansundervisning och är ett komplement till den vanliga matematikundervisningen. Med rörelser och dans fördjupar sig eleverna i geometri, bråk, procent och ekvationer. Res dig! är en dansworkshop där eleverna tränar rumsuppfattningen, rytmkänslan och kroppsmedvetenheten genom olika övningar. Dansen stärker självkänslan och skapar individer med egna personliga uttryck. Projektet spelas för årskurs 7-9 och är ett samarbete med Dans i Sydost.
Barnen från yttre rymden är ett existentiellt drama av Stefan Lindberg i regi av Johanna Huss för årskurs 2-5 som rör sig kring frågor om hur den yttre verkligheten påverkar den inre. Pjäsen vänder och vrider på föreställningar som ”hemma”, ”okänd” och ”längtan” och undersöker om det är möjligt att fullt ut inse att varje du också är ett jag?

Inför varje föreställning förses skolan med pedagogiskt material riktat till både lärare och elever och efter föreställningen arbetar gruppen vidare med frågor kring pjäsens tema i klassrummet.

Läs mer

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.