Välkommen till en förmiddag med kulturperspektiv från hela landet!

Koalition för kulturdebatt presenterar två kulturseminarier: ett om framtidens regionala kulturpolitik och ett om kulturens roll i lokalsamhället. Gratis inträde.

Datum och tid: 24 maj 2022, kl. 9.30–11.40.
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 och på Arena Idés Facebooksida.

Tidsschema
Kl. 9.30 Seminarium 1: Framtidens regionala kulturpolitik
Kl. 10.20 Fikapaus
Kl. 10.45 Seminarium 2: Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet
Kl. 11.35 Avslutning

Framtidens regionala kulturpolitik – en paneldiskussion

Kultursamverkansmodellen med sin unika kulturpolitiska flernivåsamverkan mellan stat, regioner och kommuner är nu inne på sitt tolfte år sedan starten 2010, och i år startar en statlig översyn av modellen. Är modellen här för att stanna eller kommer framtidens regionala kulturpolitik att förändras på sätt som kanske överraskar oss alla?

Hur har den tillitsbaserade relationen utvecklats på senare år mellan regionerna, statens kulturmyndigheter och kulturdepartementet? Står de nationella kulturpolitiska målen från 2009 stadigt eller inte? Bör staten ha ett fortsatt övergripande konstnärspolitiskt ansvar i landet?

Mår kulturlivet utanför storstäderna bättre genom modellen? Både regionala och kommunala kulturstrategiska ambitioner vässas år för år. Kan fri konst samsas med kulturella och kreativa näringar i regionerna?

Medverkande:
Fransesca Quartey, skådespelare, teaterregissör och chef för Västerbottensteatern
Martin Q Larsson, tonsättare, musiker, chef för kulturinkubatorn Klump vid produktionshuset Subtopia i Stockholm
Meit Fohlin (S), regionråd i opposition Region Gotland, ledamot SKR:s kultur- och fritidsberedning
Moderator: Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet

Det lokala kulturlivet bygger i hög grad på ideella insatser, både som utövare och som förmedlande länk till det professionella kulturlivet för många invånare som annars står utanför. Men ofta med alltför osäkra villkor. Vi bjuder på ett samtal om behovet av samverkan mellan ideella krafter och det professionella kulturlivet.

Frågor som kommer att behandlas är: Hur kan vi främja samarbetet mellan det ideella och det professionella? Vad finns det för hinder och hur kan vi lösa dessa?

Medverkande:
America Vera-Zavala, verksamhetsledare på Gottsunda Dans & Teater, dramatiker och författare
Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
David Karlsson, bokförläggare och idéhistoriker
Moderator: Ola Bo Larsson, kultur- och folkbildningsansvarig på tankesmedjan Arena Idé

Koalition för kulturdebatt är Riksskådebanan, Fackförbundet Scen & Film, Abf-förbundet, Sveriges konstföreningar, Arenagruppen, Dik, Sensus, Länsteatrarna, Folkets Hus och Parker, Konstfrämjandet, KLYS och ABF Stockholm och Konstnärernas Riksorganisation

Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Läs mer och anmäl om du vill delta på plats eller digitalt här.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.