Välkommen till en förmiddag med kulturperspektiv från hela landet!

Koalition för kulturdebatt presenterar två kulturseminarier: ett om framtidens regionala kulturpolitik och ett om kulturens roll i lokalsamhället. Gratis inträde.

Datum och tid: 24 maj 2022, kl. 9.30–11.40.
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 och på Arena Idés Facebooksida.

Tidsschema
Kl. 9.30 Seminarium 1: Framtidens regionala kulturpolitik
Kl. 10.20 Fikapaus
Kl. 10.45 Seminarium 2: Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet
Kl. 11.35 Avslutning

Framtidens regionala kulturpolitik – en paneldiskussion

Kultursamverkansmodellen med sin unika kulturpolitiska flernivåsamverkan mellan stat, regioner och kommuner är nu inne på sitt tolfte år sedan starten 2010, och i år startar en statlig översyn av modellen. Är modellen här för att stanna eller kommer framtidens regionala kulturpolitik att förändras på sätt som kanske överraskar oss alla?

Hur har den tillitsbaserade relationen utvecklats på senare år mellan regionerna, statens kulturmyndigheter och kulturdepartementet? Står de nationella kulturpolitiska målen från 2009 stadigt eller inte? Bör staten ha ett fortsatt övergripande konstnärspolitiskt ansvar i landet?

Mår kulturlivet utanför storstäderna bättre genom modellen? Både regionala och kommunala kulturstrategiska ambitioner vässas år för år. Kan fri konst samsas med kulturella och kreativa näringar i regionerna?

Medverkande:
Fransesca Quartey, skådespelare, teaterregissör och chef för Västerbottensteatern
Martin Q Larsson, tonsättare, musiker, chef för kulturinkubatorn Klump vid produktionshuset Subtopia i Stockholm
Meit Fohlin (S), regionråd i opposition Region Gotland, ledamot SKR:s kultur- och fritidsberedning
Moderator: Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet

Det lokala kulturlivet bygger i hög grad på ideella insatser, både som utövare och som förmedlande länk till det professionella kulturlivet för många invånare som annars står utanför. Men ofta med alltför osäkra villkor. Vi bjuder på ett samtal om behovet av samverkan mellan ideella krafter och det professionella kulturlivet.

Frågor som kommer att behandlas är: Hur kan vi främja samarbetet mellan det ideella och det professionella? Vad finns det för hinder och hur kan vi lösa dessa?

Medverkande:
America Vera-Zavala, verksamhetsledare på Gottsunda Dans & Teater, dramatiker och författare
Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
David Karlsson, bokförläggare och idéhistoriker
Moderator: Ola Bo Larsson, kultur- och folkbildningsansvarig på tankesmedjan Arena Idé

Koalition för kulturdebatt är Riksskådebanan, Fackförbundet Scen & Film, Abf-förbundet, Sveriges konstföreningar, Arenagruppen, Dik, Sensus, Länsteatrarna, Folkets Hus och Parker, Konstfrämjandet, KLYS och ABF Stockholm och Konstnärernas Riksorganisation

Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Läs mer och anmäl om du vill delta på plats eller digitalt här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.