En vecka innan valet i september 2014 bjuds 53 fria feministiska scenkonstgrupper in till ung scen/öst för att skapa aktivistiska scenkonstverk i Linköping. Helgen den 25-27 april samlas man för att planera inför detta, bland annat genom en föreläsning av etnologen Fataneh Farahani och en workshop med regissören Ellen Nyman.

Fri Feministisk Scenkonstsamling är ett treårigt projekt, där ung scen/öst är en central resurs och plattform för att skapa en fysisk mötesplats för de fria feministiska scenkonstgrupper som finns i hela landet, med Östergötlands unga feministiska föreningar och organisationer som dialogpartners. Syftet med projektet är att samlas för att samtala om feminism och scenkonst och målet är att skapa ett starkt engagerat nätverk, där deltagarna kan utbyta erfarenheter, kunskaper och framtidsdrömmar. Projektet syftar till att söka det som förenar politiskt och det som kanske inte förenar estetiskt, men som kan trigga en gemensam konstnärlig process med unga som dialogpartners och publik.

Under första projektåret överraskades ung scen/öst av hur stor den fria feministiska scenkonströrelsen är i Sverige. Det nationella nätverket samlar nu hela 53 grupper nationellt och en växande regional referensgrupp bestående av ungdomar från olika feministiska föreningar och organisationer.

Under 2013 arrangerades två scenkonstsamlingar på ung scen/öst fyllda med föreläsningar, workshops och samtal om feminism, antirasism, intersektionalitet och scenkonst.

Under 2014 blir det tre nya helger som syftar till att fortbilda och planera, skapa och genomföra gemensamma aktivistiska scenkonstverk på plats i Linköping strax innan valet 2014. Första helgen inträffar 25-27 april då bland annat etnologen Fataneh Farahani föreläser om intersektionalitet och regissören Ellen Nyman ger en workshop i feministisk scenkonstaktivism.

Fri Feministisk Scenkonstsamling stöds av Kulturrådet.

Mer info och kontakt

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.