En vecka innan valet i september 2014 bjuds 53 fria feministiska scenkonstgrupper in till ung scen/öst för att skapa aktivistiska scenkonstverk i Linköping. Helgen den 25-27 april samlas man för att planera inför detta, bland annat genom en föreläsning av etnologen Fataneh Farahani och en workshop med regissören Ellen Nyman.

Fri Feministisk Scenkonstsamling är ett treårigt projekt, där ung scen/öst är en central resurs och plattform för att skapa en fysisk mötesplats för de fria feministiska scenkonstgrupper som finns i hela landet, med Östergötlands unga feministiska föreningar och organisationer som dialogpartners. Syftet med projektet är att samlas för att samtala om feminism och scenkonst och målet är att skapa ett starkt engagerat nätverk, där deltagarna kan utbyta erfarenheter, kunskaper och framtidsdrömmar. Projektet syftar till att söka det som förenar politiskt och det som kanske inte förenar estetiskt, men som kan trigga en gemensam konstnärlig process med unga som dialogpartners och publik.

Under första projektåret överraskades ung scen/öst av hur stor den fria feministiska scenkonströrelsen är i Sverige. Det nationella nätverket samlar nu hela 53 grupper nationellt och en växande regional referensgrupp bestående av ungdomar från olika feministiska föreningar och organisationer.

Under 2013 arrangerades två scenkonstsamlingar på ung scen/öst fyllda med föreläsningar, workshops och samtal om feminism, antirasism, intersektionalitet och scenkonst.

Under 2014 blir det tre nya helger som syftar till att fortbilda och planera, skapa och genomföra gemensamma aktivistiska scenkonstverk på plats i Linköping strax innan valet 2014. Första helgen inträffar 25-27 april då bland annat etnologen Fataneh Farahani föreläser om intersektionalitet och regissören Ellen Nyman ger en workshop i feministisk scenkonstaktivism.

Fri Feministisk Scenkonstsamling stöds av Kulturrådet.

Mer info och kontakt

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.