Samtal pågår och pågår och pågår… skriver Daniel Rylander angående sitt chefskap tillsammans med Mia Carlsson på Byteatern Kalmar Länsteater sedan 2013. Vi hoppas samtalsklimatet blir minst lika produktivt i Länsteatrarnas styrelse i vilken Daniel tog plats vid årsmötet  2016. Vi frågade Daniel om han ville presentera sig själv.

”Samtal pågår och pågår och pågår… Jag tillträdde 2013 tillsammans med Mia Carlsson som teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater. Med vår bakgrund som regissör respektive producent ser vi oss som kompletterande personer till ett komplext uppdrag. Vårt gemensamma chefskap är starkt präglat av ett ständigt pågående samtal om konst, ekonomi, organisation. Oftast mynnar samtalen ut i handling, både i det lilla och i det stora, men ibland stannar det bara vid ett samtal där tankar kan luftas.

Men för att ta det från början. Jag är född i Karlstad, började intressera mig för den lokala amatörteatern, gick gymnasiet i Örebro, flyttade till Stockholm och började rikta in mig på regi. Efter lite krokiga vägar genom bland annat Stockholms universitet kom jag in på regiutbildningen på Statens teaterskole i Köpenhamn. Hur nära och likartade Sverige och Danmark än är, är det relativt täta skott mellan de två teatermiljöerna vilket för min del betytt att jag innan jobbet på Byteatern haft få uppdrag i Sverige.

Ganska snart efter examen från regilinjen fick jag jobbet som konstnärlig ledare på Teater Momentum i Odense. En teater vars bärande idé är att varje år tillsätta en ny konstnärlig ledare som får i uppdrag att iscensätta tre föreställningar samt anställa skådespelare och övriga konstnärliga team. Jobbet var ett riktigt elddop i ledarskap, inte hela tiden behagligt men extremt utvecklande, både vad gäller regi och chefskap.

Uppdraget att ingå i styrelsen för Länsteatrarna ser jag mycket fram emot. För det första längtar jag efter att ta del av övriga styrelsemedlemmars klokskap och insikter, och förhoppningsvis kan jag bidra med energi och idéer för att stärka det regionala perspektivet av kulturpolitiken.”

Daniel Rylander, september 2016

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.