Samtal pågår och pågår och pågår… skriver Daniel Rylander angående sitt chefskap tillsammans med Mia Carlsson på Byteatern Kalmar Länsteater sedan 2013. Vi hoppas samtalsklimatet blir minst lika produktivt i Länsteatrarnas styrelse i vilken Daniel tog plats vid årsmötet  2016. Vi frågade Daniel om han ville presentera sig själv.

”Samtal pågår och pågår och pågår… Jag tillträdde 2013 tillsammans med Mia Carlsson som teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater. Med vår bakgrund som regissör respektive producent ser vi oss som kompletterande personer till ett komplext uppdrag. Vårt gemensamma chefskap är starkt präglat av ett ständigt pågående samtal om konst, ekonomi, organisation. Oftast mynnar samtalen ut i handling, både i det lilla och i det stora, men ibland stannar det bara vid ett samtal där tankar kan luftas.

Men för att ta det från början. Jag är född i Karlstad, började intressera mig för den lokala amatörteatern, gick gymnasiet i Örebro, flyttade till Stockholm och började rikta in mig på regi. Efter lite krokiga vägar genom bland annat Stockholms universitet kom jag in på regiutbildningen på Statens teaterskole i Köpenhamn. Hur nära och likartade Sverige och Danmark än är, är det relativt täta skott mellan de två teatermiljöerna vilket för min del betytt att jag innan jobbet på Byteatern haft få uppdrag i Sverige.

Ganska snart efter examen från regilinjen fick jag jobbet som konstnärlig ledare på Teater Momentum i Odense. En teater vars bärande idé är att varje år tillsätta en ny konstnärlig ledare som får i uppdrag att iscensätta tre föreställningar samt anställa skådespelare och övriga konstnärliga team. Jobbet var ett riktigt elddop i ledarskap, inte hela tiden behagligt men extremt utvecklande, både vad gäller regi och chefskap.

Uppdraget att ingå i styrelsen för Länsteatrarna ser jag mycket fram emot. För det första längtar jag efter att ta del av övriga styrelsemedlemmars klokskap och insikter, och förhoppningsvis kan jag bidra med energi och idéer för att stärka det regionala perspektivet av kulturpolitiken.”

Daniel Rylander, september 2016

 

 

Dialogmöte 22-23 augusti på Clarion Hotell i Stockholm

Välkommen till Dialogmöte 22 - 23 augusti - med start kl. 18.00 den 22/8 och avslut ca kl. 16.00 den 23/8 - på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, 104 60, Stockholm.
Kostnad: 2800kr (självkostnadspris för kost och logi). Sista anmälningsdag är den 23 /6. Anmälan är bindande. Avbokning efter den 10/8 kommer debiteras.Jag godkänner att denna anmälan är bindande.


Scenkonstchefsmöte 29-30 augusti på Clarion Hotell i Stockholm

Välkommen till Scenkonstschefsmöte 29 - 30 augusti ,kl 10.00 - 16.00 båda dagarna, på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, 104 60, Stockholm.
Kostnad: 800kr per dag - faktureras i efterhand. Sista anmälningsdag är den 29 /6. Anmälan är bindande. Avbokning efter den 10/8 kommer debiteras.


Jag vill delta den 30 augJag godkänner att denna anmälan är bindande.