Länsteatrarna i Sverige har på sitt årsmöte på Folkteatern Gävleborg den 29 mars 2017 gjort ett gemensamt uttalande:

”Länsteatrarnas 21 institutioner finns spridda över hela Sverige och är därmed oumbärliga för kulturupplevelser utanför storstäderna. Vi skapar professionell scenkonst av högsta kvalitet och strävar ständigt efter nya sätt att möta och vara angelägna för vår publik.Vi gestaltar barn och vuxnas existentiella frågeställningar. Vi finns i skolor och på arbetsplatser, i äldreomsorgen och i hälso- och socialvården. Vi strävar efter att skapa platser där människor från olika delar av världen kan mötas. Våra uppgifter är många och tycks bara öka, men möts inte upp med motsvarande resurser från statligt håll.

Detta bekräftades när Myndigheten för Kulturanalys presenterade rapporten ”Dramatiska villkor” om länsteatrarnas ekonomiska villkor de senaste 35 åren, från 1980 till 2015. Slutsatsen är att trots allt fler uppdrag blir teatrarnas ekonomi gradvis allt sämre och att politikens ökade behov av målstyrning och uppföljning lett till att det administrativa arbetet blivit alltmer betungade. Det har därmed minskat teaterns kraft och ork att ägna sig åt sin huvudsakliga uppgift – att utveckla scenkonsten. Detta eroderade ekonomiska handlingsutrymme gör att vi tvingas konstatera att staten inte tar ansvar för möjliggörandet av de kulturpolitiska målen.

Det måste bli viktigare att säkerställa att landets alla invånare får det breda och högkvalitativa utbud av kulturupplevelser de har rätt till. Länsteatrarna skapar ett myller av relationer som förankrar och föder nya idéer som leder till en bred dialog om konsten och kulturens betydelse, vilken för samhällets utveckling vidare. Vår närvaro garanterar på så sätt omätbara och oersättliga värden. För att det ska vara möjligt krävs adekvata resurser och en höjd kulturpolitisk ambitionsnivå som garanterar den regionala kulturella infrastrukturen.”

Länsteatrarna i Sverige, Gävle 29 mars 2017:

Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Norrdans
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Teater Halland
Teater Västernorrland
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern/ung scen/öst

Myndigheten för Kulturanalys rapport Dramatiska villkor finns att läsa här

Bilden ovan: I Folkteatern Gävleborgs rörelsebaserade föreställning Mellan oss undersöks gränser. Föreställningen skapas av koreografen Nadja Hjorton och ges på förskolor i Gävleborgs län våren 2017, foto Chrisander Brun.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.