Regionteater Väst inbjuder till kommunavtal i syfte att sprida scenkonst till fler barn och unga i Västra Götalandsregionen.

Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, skriver om de kommunavtal som teatern erbjuder kommunerna i Västra Götaland:

”Regionteater Väst inbjuder till kommunavtal – ett sätt att sprida scenkonst till fler barn och unga i Västra Götalandsregionen

Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung publik. Deras uppdrag handlar om att kommunicera scenkonsten och dess inneboende värden för en ny generation. Oavsett var de bor, var de kommer från och vilka de är skall alla barn och unga i hela Västra Götaland ges möjligheten att ta del av en levande scenkonst. Det uppdraget gör Regionteater Väst till Sveriges största turnerande institution för barn och unga.

Arbetet med att uppfylla visionen om att möta 50 000 barn och unga av de cirka 170 000 som bor i regionen är igång. Fokus ligger på de orter som är utanför Göteborg och dess kranskommuner – även om uppdraget riktar sig till samtliga.

Kommunavtalen har gjorts möjliga genom att Västra Götalandsregionen skjuter till 2 miljoner kronor till Regionteater Väst, att Borås Stad kommer att investera 300 tkr per år genom att köpa scenkonst för barn och unga samt att styrelsen har antagit det mål- och visionsprogram som anger färdriktningen. Visionen är en scenkonst som möter och berör alla barn och unga i Västra Götaland och utöver det redan nämnda kvantitativa målet ryms flera kvalitetsförbättringar.

Vad målgruppen vinner är uppenbart – mer scenkonst. Men för både teatern och alla dess besökare uppstår andra möjligheter. Genom att spelplanerna fylls i god tid kan Regionteater Väst fokusera på mötet med skolan – i syfte att stärka scenkonsten och integrera ett estetiskt perspektiv i läroprocessen.

Åtta till tio av regionens kommuner erbjuds årligen möjligheten att teckna ett ettårigt avtal med Regionteater Väst. Erbjudandet går i korthet ut på att kommunerna under ett år köper dans- och teaterföreställningar för samtliga barn på grundskolenivå. För detta betalar de 30 kr/barn mot ordinarie 50/kr/barn. När avtalstiden löper ut går erbjudandet vidare till en annan kommun. På så vis nås med gemensamma krafter ett större antal barn och unga i Västra Götalandsregionen, då alla kommuner ges möjlighet att vara med under ett år i ett femårsperspektiv.  Skillnaden från tidigare är att Regionteater Väst spelar i färre kommuner, fast mer.

Vid sidan av redan nämnda framgångsfaktorer förklarar Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, viktiga fördelar med att Regionteater Väst erbjuder kommunavtal:

– Det blir en win-win. Vi får ut mer av varje satsad krona då teaterns resurser utnyttjas maximalt och för kommunerna frigörs tid och pengar för samarbete med andra aktörer. Kommunavtalen är ett framgångskoncept som förhoppningsvis gör att det i slutändan blir mer kultur för barn och unga!”

För mer information, kontakta VD Regionteater Väst, Susanna Dahlberg, 0768544160

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.