Regionteater Väst är huvudman för det nystartade regionala nätverket Dansakademin och samarbetspartner i det internationella pilotprojektet Body of Curiosity, ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte när det gäller dans för barn och unga i Norden och Baltikum.

Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen. Under pilotåret ligger huvudmannaskapet på Regionteater Väst. I styrgruppen återfinns representanter från Art of Spectra, Embla dans & teater, Producentbyrån, Kompani Catapult, Danscentrum Väst, Frölunda Kulturhus, Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning, Regionteater Väst & Göteborgs Stads kulturförvaltning. Under pilotåret kommer Dansakademins huvudmannaskap ligga på Regionteater Väst där en ny projektledare är anställd.

Nina Rajabi, Pernilla Ranagården, Malin Enberg, Anne Svanholm, Ulriqa Fernqvist, Victoria Alarik, Ellen Rengman, Anna Wennerbeck & Cecilia Malmström Olsson. Foto Dansakademin.

Dansakademin startas för att det finns ett behov att stärka förutsättningarna för produktion och utveckling av danskonst för den unga publiken. På sikt är målet att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer. Dansakademin ska vara en konstnärsdriven plattform och kraft.

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Regionteater Väst, Matsalen, foto Håkan Larsson

Internationell turné med Matsalen är startskottet för nytt samarbetsprojekt
Koreografen Björn Säfstens dansföreställning Matsalen hade premiär på Regionteater Väst 2016 i ett samarbete med GöteborgsOperan och riktar sig till barn i åldrarna 8–11 år. Det handlar om matsalen; rummet där vi äter tillsammans, ett bekant rum med starka koder, inbyggda rörelsemönster och invanda roller. Föreställningen har fått mycket fin kritik och gillats av sin publik.

Jag känner mig lika bubblig som sjuåringarna. Det här var en fantastisk upplevelse och samtidigt ett litet socialt experiment kring våra matvanor.” Sara Kirudd, Bohusläningen, 22 mars 2016

Koreografen räds inte att gå jämsides med den unga publiken. Utan att vara insmickrande visar han hur proffsdansare kan iscensätta populärmusik.” Lis Hellström Sveningson, GP och Danstidningen, mars 2016

Nu är Matsalen / The Canteen på turné i Norden och Baltikum och visas vid 26 tillfällen i Köpenhamn, Klaipeda, Helsingfors och Stockholm mellan den 22 oktober och 6 december. Turnén är också startskottet för samarbetsprojektet Body of Curiosity, ett nytt nätverk av organisationer, dansscener och producenter som ska samtala, utbyta erfarenheter och forska kring dansföreställningar på turné för den unga publiken i Norden och Baltikum – nu och i framtiden.

Body of Curiosity startas på initiativ av Björn Säfsten Production tillsammans med Lene Bang Org. (DK) och Nordberg Movement (SE) i samarbete med ett antal dansscener och organisationer i Norden och Baltikum, som t ex Dansehallerne, Köpenhamn (DK), UCC – University College Köpenhamn (DK), Association Fish Eye Production, Klaipeda (LT), Annantalo, Helsingfors (FI) Dance House Helsingfors (FI) (residenspartner), Dansens Hus Stockholm, DIS / Dans i Stockholm och Stadsteatern Skärholmen, Stockholm.

På Kulttuuri Helsinki, foto Body of Curiosity

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.