Jens Peter Karlsson vill ge högstadiepubliken redskap att identifiera och förstå fascism i klassrumsföreställningen Den avvikande meningen.

Den avvikande meningen, Regionteater Väst, Jan Coster, Michael Engberg , foto Lina Ikse

Den avvikande meningen, Regionteater Väst, Jan Coster, Michael Engberg , foto Lina Ikse

Förra hösten initierade Länsteatrarna i Sverige och Dramaten& en diskussion om nationalism som kulminerade i en föreställning på Dramaten som visade flera nyskrivna och aktuella föreställningar från länsteatrarna. På Regionteater Väst har diskussionen fortsatt och en av höstens premiärer på Regionteater Väst, Den avvikande meningen, knyter särskilt an till temat nationalism. Jens Peter Karlsson är dramatiker och regissör till föreställningen som spelas som klassrumsteater för högstadiet i Västra Götaland. Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och vill ge sin publik verktyg att identifiera och förstå fascism.

För den som är intresserad av hur Regionteater Väst arbetar med nationalism och demokrati se gärna det digitala magasinet Scenkonst Plus.

 Jens Peter Karlsson svarar på några frågor om sitt arbete mot rasism och facism, foto Jacob Melnik

Jens Peter Karlsson svarar gärna på några frågor om sitt arbete mot rasism och fascism, foto Jacob Melnik

Jens Peter Karlsson, dramatiker och regissör till klassrumsföreställningen Den avvikande meningen, hur ser du på nationalistiska och andra högerextrema partiers framgångar i europeiska parlament, i relation till scenkonstens framtid?

– Dessa partier utgör ett direkt hot mot scenkonsten och det är tydligt uttalat från flera av dem, i Europa.
 Vi ser tydliga effekter av det i Ungern, i form av utrensningar av obekväma chefer för statliga institutioner. Pengarna går till förment traditionella folkloristiska produktioner, istället för modernare konstuttryck. Jag bodde i Budapest i 6-7 veckor nära en teater som fått mycket pengar till folkloristiska föreställningar, med påhittade traditionella scenkonstuttryck från ungerska landsbygden. Det syntes vart pengarna gått.

I Sverige vill SD föra över kulturpengar till främst sjukvården; det är deras stående politik i flera landsting.

Hur ser du på barn- och ungdomsteaterns roll i relation till demokratisk fostran? Ska teatern fostra?

– Nej, teatern ska inte fostra, men en del av upplysningsansvaret ligger hos oss, som arbetar med scenkonst för barn. Den klassiska folkbildningstanken – att kunskap är fundamentet för det samhällsbygge som är stabilt och rättvis – behöver finnas i dessa verksamheter.

Varför ville du skriva en pjäs som så tydligt, eller övertydligt, tar avstånd från fascism och varför valde du en sån enkel form för föreställningen?

– Jag valde i denna produktion att följa upplysningstankens krav på tydlighet, som ett medel att sprida kunskap. Liknelser och koncept kan stundtals komma i vägen för att kommunicera.

 Jag har en stor tro på lärarrollen. En lärare är någon som lär ut med ödmjukhet och lyssnande, vilket jag tycker särskiljer sig från propagandisten, som inte har något som helst intresse för samtalspartnern. Lärarens syfte är ju att eleven ska lära sig. Propagandisten ska få den som lyssnar att göra som propagandisten vill. Det goda läraridealet är värt att ta upp igen.

Hade inte du slutat göra politisk teater?

– Jag har aldrig slutat att vilja göra politisk teater för barn och unga, men för vuxna. Vuxenpubliken är för homogen för att det ska vara konstnärligt intressant. Barnpubliken är mycket mer blandad, så påståenden från scenen tas emot på så många olika sätt, vilket gör det konstnärligt intressant, för konsten måste ta hänsyn till det.

Läs mer om Den avvikande meningen

Mer på Regionteater Västs hemsida

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.