Länsteatrarnas teaterchefer, konstnärliga ledare och kulturpolitiker / styrelseledamöter från medlemsteatrarna har varit samlande i tre dagar på Västanå Teater i Sunne för länsteatrarnas gemensamma höstmöte.

-”Västanå Teaters mottagande av oss alla på vårt höstmöte var så inspirerande. Historien om uppkomsten av teatergruppen fram till förverkligandet av den enorma berättarlada – som nog är ett av de härligaste teaterhusen i landet – är en historia som verkligen visar på kulturens kraft. Det fina bemötandet vi fick från alla gav kraft till viktiga diskussioner om hoten mot kulturen och dess frihet. Vi stärker varandra i vetskapen om att fri kultur och scenkonst håller samhället öppet och debatten fri. Ett särskilt tack till alla på Västanå Teater!”  Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Leif Stinnerbom, teaterchef och konstnärlig ledare, berättar om verksamheten på Västanå Teater. Foto Robert Uitto.

Under tre dagar har det förts många och givande samtal om det nya politiska läget och tankar om eventuellt nya direktiv kring stödet till kulturen. Vi har diskuterat faran att friheten skall begränsas. Vi fick ta del av till ett mycket intressant panelsamtal om hur vi skapar något lokalt med George Andrén, landshövding i Värmland, Po Tidholm, författare och journalist, Stella Broos, konstnärlig ledare Alma Löv konstmuseum och Leif Stinnerbom, konstnärlig ledare och teaterchef Västanå teater.

Beslut har fattats kring 2023 år budget och verksamhetsplan, med flera insatser kring information utåtriktat till beslutfattare, stat, region och kommun. Nya politiker från valet kräver också nya insatser för spridning av kunskap om regional kultur och scenkonst.

Det bjöds också på fantastisk scenkonst: VÄSTANÅ JUL – med Sophia och Magnus Stinnerbom, Anders Wendin, tillsammans med andra skickliga musiker.

I vår ses vi på Länsteatern på Gotland i Visby!

Anders Westin, Sophia och Magnus Stinnerbom tillsammans med andra skickliga musiker i VÄSTANÅ JUL. Foto Robert Uitto.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.