Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, rapporterar från styrelsens internat den 6-7 oktober:

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg.

”Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffades under 2 dagar i Stockholm den 6-7 oktober för att arbeta med strategiska frågor som rör organisationens framtid. Särskild stor vikt lades vid diskussionerna om hur valet 2022 kommer påverka kulturpolitiken framöver, med fokus på hur konsekvenserna blir för Sveriges alla länsteatrar.

En annan viktig punkt på dagordningen var diskussionen om vilka insatser Länsteatrarna i Sverige kan göra för att stärka medlemmarna i organisationen. Där togs det bland annat upp vikten av att styrelsen gör riktade uppvaktningar av regionala och kommunala politiker. Därför vill vi särskilt påminna våra medlemmar om att ta kontakt med styrelsen för att planera in sådana besök. Kontakta gärna ordförande Robert Uitto för att prata mer om detta!”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Kontaktuppgifter: Robert Uitto, ordförande, robert.uitto@regionjh.se, (0) 70-962 73 64

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.