Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, rapporterar från styrelsens internat den 6-7 oktober:

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg.

”Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffades under 2 dagar i Stockholm den 6-7 oktober för att arbeta med strategiska frågor som rör organisationens framtid. Särskild stor vikt lades vid diskussionerna om hur valet 2022 kommer påverka kulturpolitiken framöver, med fokus på hur konsekvenserna blir för Sveriges alla länsteatrar.

En annan viktig punkt på dagordningen var diskussionen om vilka insatser Länsteatrarna i Sverige kan göra för att stärka medlemmarna i organisationen. Där togs det bland annat upp vikten av att styrelsen gör riktade uppvaktningar av regionala och kommunala politiker. Därför vill vi särskilt påminna våra medlemmar om att ta kontakt med styrelsen för att planera in sådana besök. Kontakta gärna ordförande Robert Uitto för att prata mer om detta!”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Kontaktuppgifter: Robert Uitto, ordförande, robert.uitto@regionjh.se, (0) 70-962 73 64

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.