Fake News är en klassrumsföreställning för högstadiet om att det är svårt att vara den man vill vara. Den är skriven av Fijona Jonuzi och regisserad av Paula McManus och handlar om Greger som kommer till en skola för att hålla en föreläsning som han hållit många gånger förr. Men denna gången går det inget vidare. Det kommer dessutom en kontrollant på besök. Pjäsens två roller Greger och Kontrollanten spelas av Martin Waerme och Anja Rajic. Under hösten 2021 har de turnerat med Fake News i skolor i Östergötland. Gensvaret har varit stort och turnén har varit fullbokad. Hur är det då att åka på en klassrumsturné med en föreställning som riktar sig till högstadieelever? Vi frågade Veronika Baumgardt, producent på ung scen/öst!

”Klassrumsföreställningarna ligger nära ung scen/östs hjärta! Konstnärliga ledaren Paula McManus inledde spelåret 2021 med att regissera turnén av Fijona Jonuzis Fake News, som har spelats på högstadieskolor i Östergötland under hösten. I arbetet med produktionen bestämdes tidigt att använda klassrummet som det är och skapa teatermagi med väldigt enkla medel, i stället för att bygga upp en annan värld med mycket scenografi och kostym. Turnéerna i klassrum är lika mycket ett demokratiskt projekt som ett konstnärligt: de når såväl stora som mindre skolor, både på mindre orter och i de större städerna i regionen. Därigenom blir de också ett sätt att ta tempen på samhällsutvecklingen och hur vardagen ser ut i skolorna.

Utgångspunkten för arbetet med föreställningen var hur målgruppens vardag präglas av den digitala världen och det dagliga flödet av sanningar, åsikter och propaganda. I centrum ställdes den ”kränkta vita mannens” perspektiv, i form av karaktären Greger (spelad av Martin Waerme), som presenteras som ett riktigt proffs på det här med att föreläsa för ungdomar. Varför är han så kränkt? Så missförstådd? Under föreställningen dyker karaktären Kontrollanten (spelad av Anja Rajic) plötsligt upp och utmanar Greger, som successivt börjar tappa greppet om både föreläsningen och tillvaron i stort. Improvisationer har använts genomgående, i karaktärsarbetet men också som uppvärmning inför rep.

ung scen/öst, Fake News, foto Niclas Fasth

Det stod klart redan från början av projektet att mötet med publiken skulle bli helt avgörande för utvecklingen av föreställningen. Inledningsvis var idén att illusionen om att det var en föreläsning om konceptet ”fake news”, skulle finnas med hela vägen, för att utforska gränsen mellan fiktion och verklighet. Under resans gång valde dock turnéteamet att göra det alltmer tydligt för de skolklasser de mötte att det var en teaterföreställning. Förändringen grundades på några starka och mer utmanande möten med publiken.

Paula McManus, foto ung scen/öst

Ensemblen berättar själva att något av det mest förvånande för dem vid föreställningarna var att publiken ibland tog huvudpersonen Greger så starkt i försvar och att de kunde vara så hatiska mot den andra karaktären – Kontrollanten. Regissör Paula McManus berättar: ”Det mest överraskande var att publiken tyckte så synd om Greger och blev så arga på kvinnan för att hon ifrågasatte honom.”  Ensemblen bekräftar bilden av att föreställningen ställde höga krav på publiken, vilket i sin tur förutsatte ett stort mod för dem själva som avsändare: ”Varje föreställning är totalt olika upplevelser. Det kan ändras så mycket från klass till klass. Det går inte att förutsäga hur nästa föreställning ska bli.”

Föreställningen bjuder på flera överraskande vändningar. Ensemblen berättar att publiken oftast uppskattade det, men ibland reagerade väldigt starkt: ”De är i sin skolmiljö och är så inställda på att få svar från en vuxen, så när den vuxne visade sig ha en helt annan agenda så infann sig ibland en besvikelse. Många blir väldigt känslomässigt engagerade och provocerade av vändningarna. Vissa blir även utåtagerande och tar ställning både verbalt och fysiskt mot det som händer på scenen.”

Hur har teamet själva hanterat det? Det har ibland varit svårt att inte gå i konflikt med publiken. Den intima miljön i klassrummet upplevs som något härligt och intressant att vara i, men kan också vara utmanande och skapa en känsla av att vara utsatt. Att det har funnits utrymme i slutet av varje föreställning att stanna kvar och prata med eleverna har varit nödvändigt – inte minst för att ungdomarna får se att skådespelarna är helt vanliga vuxna människor.

ung scen/öst, Fake News, foto Niclas Fasth

Lika stressigt, oberäkneligt och krävande som turnétillvaron kan vara – lika givande har det också varit för det rutinerade teamet. Skådespelarna Martin Waerme och Anja Rajic, tillsammans med turnéledaren Ian Moström, har kuskat runt på ett flertal klassrumsturnéer, i olika konstellationer, vid det här laget. När de får frågan om vad som är det bästa med att spela i klassrum kommer svaret lätt: ”Närheten till publiken! Varenda reaktion märks. Minsta ryck i mungipan eller suck hörs och syns. Att få dela rummet och nuet med publiken är en fröjd.”

Paula McManus beskriver deras förhållningssätt som en förutsättning för att kunna göra föreställningen på detta sätt, som en lek med verklighet och fiktion, där själva grundpremisserna sätts ur spel: ”Hade jag haft en annan ensemble som velat gömma sig mer bakom mask, kostym och ljus så hade det varit en utmaning att dra med dem ut i det skarpa ljuset som en klassrumsföreställning befinner sig i. Med de här två så var det ingen utmaning direkt.” 

Turnéteamet bakom Fake News säger själva att det är något av det mest speciella de gjort: ”Det är en spännande form som är rolig att utforska. Hur långt kan vi dra det? Är det teater? Är det något annat? Vad i så fall? Det skapar förutsättningar som blir intressanta rent konstnärligt. Den här föreställningen skulle aldrig gå att göra på en vanlig teaterscen…”

Veronika Baumgardt,
Innehållsproducent med PR-ansvar på ung scen/öst

Läs mer här.

Bilden överst: ung scen/öst, Fake News, foto Niclas Fasth

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.