Michael Johansson rapporterar från Länsteatrarna i Sveriges Dialogmöte  27–28 augusti 2020:

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Länsteatrarna i Sverige arrangerar nationella och regionala dialogmöten på begäran av medlemmarna i de olika organisationerna. Det är tillfällen för förtroendevalda och politiker i länsteatrarnas styrelser att gemensamt reflektera över sin roll, lyfta de utmaningar som finns, skapa dialog och ta upp angelägna frågor och att samtidigt få information om scenkonstbranschen.

Länsteatrarnas dialogmöte i Stockholm den 27–28 augusti i år startade som brukligt är med en gemensam middag kvällen före; en trevlig stund och en möjlighet att samtala och dela erfarenheter.

Fredagen den 28:e inleddes med ett välkomsttal av ordförande Robert Uitto och verksamhetsledare Michael Johansson och en kort introduktion till var Länsteatrarna i Sverige befinner sig idag och vad föreningen har uträttat under året som gått. Mycket kretsade givetvis kring de viktiga frågor som Länsteatrarna driver just nu, inte minst frågor kopplade till coronakrisen.

Sedan var det dags för Louise Andersson, kulturpolitisk expert hos Sveriges kommuner och Regioner, att berätta vad SKR har arbetat med. Louises anförande kom också att handla mestadels om SKR:s syn på pandemin och hur det påverkar kulturen runt om i Sverige.

–  Vi kunde konstatera att vi har en samsyn vad det gäller många av de punkter som diskuterades, och att samtalet mellan SKR och Länsteatrarna bör fortsätta i framtiden.

Klas Grinell, docent vid Göteborgs universitet och kulturstrateg hos Göteborgs Stad gav sedan en föreläsning  som handlade om hans studier kring ämnet kulturens sociala effekter och värde, om hur en kan betrakta kulturen och dess effekter på vårt samhälle. Hans rapport finns att läsa här!

Dialogmötet fick också besök av Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, med de senaste uppdateringarna från Svensk Scenkonst, som har lagt ner mycket arbete på att bevaka pandemins påverkan på scenkonsten, och då framförallt ur ett branschperspektiv.

Avslutningsvis kom Karl Seldahl, konstnärlig ledare vid Estrad Norr och adjungerad teaterchef i Länsteatrarnas styrelse, för att diskutera det komplexa ämnet scenkonst och digitalisering. Karl talade om hur Estrad Norr valde att arbeta på det digitala området när den publika verksamhet stängdes ned. Han berättade om möjligheter, men också om de svårigheter som han ser med en digitaliserad scenkonst, inte minst vad det gäller den konstnärliga aspekten.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Foto Michael Johansson

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.