Michael Johansson rapporterar från Länsteatrarna i Sveriges Dialogmöte  27–28 augusti 2020:

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Länsteatrarna i Sverige arrangerar nationella och regionala dialogmöten på begäran av medlemmarna i de olika organisationerna. Det är tillfällen för förtroendevalda och politiker i länsteatrarnas styrelser att gemensamt reflektera över sin roll, lyfta de utmaningar som finns, skapa dialog och ta upp angelägna frågor och att samtidigt få information om scenkonstbranschen.

Länsteatrarnas dialogmöte i Stockholm den 27–28 augusti i år startade som brukligt är med en gemensam middag kvällen före; en trevlig stund och en möjlighet att samtala och dela erfarenheter.

Fredagen den 28:e inleddes med ett välkomsttal av ordförande Robert Uitto och verksamhetsledare Michael Johansson och en kort introduktion till var Länsteatrarna i Sverige befinner sig idag och vad föreningen har uträttat under året som gått. Mycket kretsade givetvis kring de viktiga frågor som Länsteatrarna driver just nu, inte minst frågor kopplade till coronakrisen.

Sedan var det dags för Louise Andersson, kulturpolitisk expert hos Sveriges kommuner och Regioner, att berätta vad SKR har arbetat med. Louises anförande kom också att handla mestadels om SKR:s syn på pandemin och hur det påverkar kulturen runt om i Sverige.

–  Vi kunde konstatera att vi har en samsyn vad det gäller många av de punkter som diskuterades, och att samtalet mellan SKR och Länsteatrarna bör fortsätta i framtiden.

Klas Grinell, docent vid Göteborgs universitet och kulturstrateg hos Göteborgs Stad gav sedan en föreläsning  som handlade om hans studier kring ämnet kulturens sociala effekter och värde, om hur en kan betrakta kulturen och dess effekter på vårt samhälle. Hans rapport finns att läsa här!

Dialogmötet fick också besök av Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, med de senaste uppdateringarna från Svensk Scenkonst, som har lagt ner mycket arbete på att bevaka pandemins påverkan på scenkonsten, och då framförallt ur ett branschperspektiv.

Avslutningsvis kom Karl Seldahl, konstnärlig ledare vid Estrad Norr och adjungerad teaterchef i Länsteatrarnas styrelse, för att diskutera det komplexa ämnet scenkonst och digitalisering. Karl talade om hur Estrad Norr valde att arbeta på det digitala området när den publika verksamhet stängdes ned. Han berättade om möjligheter, men också om de svårigheter som han ser med en digitaliserad scenkonst, inte minst vad det gäller den konstnärliga aspekten.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Foto Michael Johansson

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.