Länsteatrarna i Sverige skriver i Altinget.se om vikten att prioritera den regionala kulturen, i synnerhet scenkonsten. Vi behöver modiga politiker som vågar kämpa för att upprätthålla våra kulturinstitutioner. Bland annat genom att balansera resurser och politiska mål, men även försvara den konstnärliga friheten. Kulturen får inte gå förlorad i den politiska debatten!

”- Nu finns inga krisstöd längre – men kulturen behöver fortsatt ett ökat ekonomiskt stöd för att kunna klara återhämtningen efter pandemin och fortsätta vara en stark del av det demokratiska samhället. Länsteatrarna i Sverige spelar en mycket viktig roll i den regionala kulturella infrastrukturen. Inför valet förutsätter vi att den regionala kulturen sätts högt upp på agendan.”

Länk till vår debattartikel i Altinget.se här.

Till Sveriges politiker – Prioritera den regionala kulturen!

2022-08-24

Under pandemin tilldelades det extra krismedel för att stötta kulturlivet i Sverige. Från staten, regionerna och kommunerna togs ett gemensamt ansvar för att värna kulturen inom såväl den privata- och civila sfären som den offentliga. Från politikernas håll kunde vi se ett ökat intresse för kulturens betydelse. Nu finns inte dessa medel längre att tillgå, men kulturen behöver fortsatt ett ökat ekonomiskt stöd för att kunna klara återhämtningen och de samhällsförändringar som nu sker. Det är viktigt att poängtera att nivåerna för ersättningarna för kulturen, och scenkonsten i synnerhet, inte har höjts, utan ligger på samma nivå som före pandemin.

Det som framöver kommer vara en stor utmaning för våra länsteatrar är de politiska mål och uppdrag som teatrarna har, men som är svåra att ta igen efter pandemin. Det handlar bland annat om flera årskullar av förskole- och skolelever som inte fått den scenkonstupplevelse som länsteatrarna annars står som garant för i många regioner. Den regionala scenkonstens uppdrag handlar dels om att nå ut till barn och unga, men också om att nå ut i stora delar av länen med högkvalitativ scenkonst. För att gå i mål med detta uppdrag krävs resurser – om inte scenkonsten skall vara en fråga enbart för de större städerna.

Nu, sju månader efter att restriktionerna hävts och vi börjat återgå till att möta publiken på våra länsteatrar, märker vi att det politiska samtalet om kulturen börjar mattas av runt om i landet. Det gäller både diskussionen om det ekonomiska stödet och diskussionen om nyttan av regional kultur för utveckling och attraktion. Detta ser vi från Länsteatrarna i Sverige som mycket problematiskt.

Vi vet även att Sveriges länsteatrar fyller en viktig del i den kulturella infrastrukturen, som arbets- och uppdragsgivare för många kulturarbetare men även som konstnärliga noder för utveckling av konsten. Därför uppmanar vi politiker på samtliga politiska nivåer att fortsätta stötta kulturen så som ni gjorde under pandemin. Det behövs goda ekonomiska förutsättningar och politiska ambitioner för att länsteatrarna, liksom övriga delar av den regionala kulturen, ska kunna återhämta sig snabbt och vara en stark del av det demokratiska samhället. Regionernas tuffa utmaningar inom många områden får inte drabba våra länsteatrar och invånarnas tillgång till regional kultur.

Inför valet förutsätter vi att den regionala kulturen sätts högt upp på agendan!

Länsteatrarna i Sveriges styrelse:
Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarnas styrelse
Lena Carlbom, vice ordförande
Martin Hedqvist, ledamot
Paul Lindvall, ledamot
Yvonne Rock, ledamot
Mia Ringblom, Hjertner, teaterchef Oktoberteatern
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland
Niklas Hjulström, teaterchef Västmanlands teater
Karl Seldahl, konstnärlig ledare teater Estrad-Norr

Kontaktuppgifter:
Robert Uitto, ordförande: robert.uitto@regionjh.se, 070-962 73 64
Michael Johansson, verksamhetsledare: michael.johansson@lansteatrarna.se, 070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.