Länsteatrarna i Sverige har ett strategiskt samarbete med Länsmusikens och Länsmuseernas samarbetsråd för att stärka våra länsinstitutioner. Tillsammans når vi en publik på närmare fem miljoner besökare varav ca en miljon är barn och unga, vi omsätter över 2 miljarder kronor.

Den 7 oktober mötte vi kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Det var en uppföljning på Länsteatrarnas gemensamma upprop som vi tog på årsmötet i våras. Vi varnade då för att den fleråriga utarmningen av den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen. Detsamma gäller för länsmusikens och länsmuseernas institutioner. Vi anser att staten ska ta sin del av ansvaret för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks.

Vi vill få till stånd en dialog med kulturministern och departementet om detta faktum. Förutom vikten av den kulturella infrastrukturen tog vi också upp, alla barn och ungas rätt till våra verksamheter, kulturens roll i strukturfonderna i Sverige, behovet av internationell samverkan, behovet av en nationell statistik för scenkonsten med mera. Samtalet varade under 45 minuter och i denna typ av samtal får man inga konkreta svar. Dock kunde vi ana en positiv utveckling under detta år när det gäller statistiken för scenkonsten och kulturministern var tydlig med att ”alla i landet ska ha tillgång till hög kvalité”. Samverkan var svaret på mycket – både över regioner men också mellan konstarter. För att vara första mötet i denna konstellation blev det en öppen och engagerad dialog som kan bära vidare.

Nästa uppvaktning som vi gör tillsammans är torsdag den 17 oktober då Thomas Ohlsson (c), ordförande Länsteatrarna, Lars Kallsäby (c), ordförande Länsmusiken, Inga Göransson (c), ordförande Länsmuseerna, Philip Johnsson (s) vice ordförande Länsmusiken och Yvonne Hagberg (s) vice ordförande Länsmuseerna möter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) kulturberedning. Huvudfrågan här är: Hur ska vi utveckla samarbetet kring den regionala kulturen och nyttja varandras kompetenser?

För mer information kontakta
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.