Länsteatrarna i Sverige har ett strategiskt samarbete med Länsmusikens och Länsmuseernas samarbetsråd för att stärka våra länsinstitutioner. Tillsammans når vi en publik på närmare fem miljoner besökare varav ca en miljon är barn och unga, vi omsätter över 2 miljarder kronor.

Den 7 oktober mötte vi kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Det var en uppföljning på Länsteatrarnas gemensamma upprop som vi tog på årsmötet i våras. Vi varnade då för att den fleråriga utarmningen av den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen. Detsamma gäller för länsmusikens och länsmuseernas institutioner. Vi anser att staten ska ta sin del av ansvaret för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks.

Vi vill få till stånd en dialog med kulturministern och departementet om detta faktum. Förutom vikten av den kulturella infrastrukturen tog vi också upp, alla barn och ungas rätt till våra verksamheter, kulturens roll i strukturfonderna i Sverige, behovet av internationell samverkan, behovet av en nationell statistik för scenkonsten med mera. Samtalet varade under 45 minuter och i denna typ av samtal får man inga konkreta svar. Dock kunde vi ana en positiv utveckling under detta år när det gäller statistiken för scenkonsten och kulturministern var tydlig med att ”alla i landet ska ha tillgång till hög kvalité”. Samverkan var svaret på mycket – både över regioner men också mellan konstarter. För att vara första mötet i denna konstellation blev det en öppen och engagerad dialog som kan bära vidare.

Nästa uppvaktning som vi gör tillsammans är torsdag den 17 oktober då Thomas Ohlsson (c), ordförande Länsteatrarna, Lars Kallsäby (c), ordförande Länsmusiken, Inga Göransson (c), ordförande Länsmuseerna, Philip Johnsson (s) vice ordförande Länsmusiken och Yvonne Hagberg (s) vice ordförande Länsmuseerna möter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) kulturberedning. Huvudfrågan här är: Hur ska vi utveckla samarbetet kring den regionala kulturen och nyttja varandras kompetenser?

För mer information kontakta
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.