”Viktigaste vårtecknet är väl ändå när Länsteatrarna i Sverige håller sitt vårmöte. Även om våren på många håll i landet avvaktat.

I skrivande stund planeras det sista inför vårmötet som i år hålls i Göteborg hos våra vänner på Folkteatern.

Det är ett späckat schema när vi ses – förtroendevalda och teaterchefer, konstnärliga ledare och annan personal. Det är inte märkligt, eftersom det händer en hel del kring kulturen och inte minst kring den regionala kulturen i vårt land. 

Det finns ständiga utmaningar, men också hot som handlar om stramare ekonomi, låga uppskrivningar i samverkansmodellen som inte på långa vägar räcker till att täcka kostnadsökningar och löneökningar på våra medlemsteatrar, hat och hot, klåfingrighet från politiskt håll när förtroendevalda vill styra innehållet i den skattefinansierade kulturen, ekonomiska utmaningar i regionerna när sjukvården tar allt mer ekonomiskt utrymme och besparingarna på kulturen väntar.

Mest oroade är vi över att låga uppskrivningar eller tom besparingar skall slå hårt på teatrarnas möjlighet att producera scenkonst i samma mängd som nu eller till samma höga kvalité. Det är viktigt att veta att runt om i landet skapar också våra teatrar möjligheter för många frilansare. En grupp som självklart också blir drabbade av påtvingade besparingar på den regionala kulturen. Blir det barn och unga som kommer att få se färre föreställningar, kommer de dyra turnékostnaderna lägga allt större hinder i vägen för spridningen av föreställningar runt om i länen och långt utanför de större orterna? Ja, frågorna är många och oroande.

Till detta kommer också tankarna på en svensk kulturkanon och politiska diskussioner om huruvida den offentligt finansierade kulturen skall vara fri från styrning eller inte och hur mycket kulturpolitiken skall påverka innehåll och utformning.

När det gäller statlig finansiering är Länsteatrarna i Sverige tillsammans med Länsmuseerna och den Regionala musiken de största mottagarna via den s.k. kultursamverkansmodellen.

Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige har i en utsedd arbetsgrupp analyserat och besvarat remissen kring just kultursamverkansmodellen och det nya förslag som ligger från utredaren. Att vi utsågs som ordinarie remissinstans visar också på att vi som organisation numer är respekterade och ansedda som viktig kulturorganisation. 

Vårt svar finns att hitta på vår hemsida, där vi reagerat på flera delar i förslaget som enligt oss skulle påverka den regionala scenkonsten negativt. Dels ser vi ett storstadsperspektiv, men också svårigheter för mindre kommuner. Att modellen dessutom inte innehåller uppskrivningar, men förslag på nya konstformer som skall finansieras inom samma system är oroande för ekonomin. Läs gärna vårt remissvar här.

Att vi är intressanta kulturpolitiska aktörer visar sig också i att vi även utsetts som ordinarie remissinstans kring utredningen om att föra in Konstnärsnämndens verksamhet i Statens Kulturråd.

Mycket av vår verksamhet handlar om att göra vår organisation och våra medlemsteatrar kända, inte minst bland olika beslutsfattare i landet. I det sammanhanget handlar det också om att informera om våra behov, men också om nyttan av att vi finns runt om i landet både som arbetsgivare och kulturinstitutioner. Länsteatrarna i Sverige är numer så pass känd som organisation att vi också kan ha avgörande inflytande på den regionala kulturens förutsättningar, men även påverkan på kulturpolitiken rent allmänt.

De senaste månaderna har vi i ledningen för Länsteatrarna i Sverige uppvaktat samtliga partier i Riksdagens kulturutskott samt kulturministern.

Det har handlat om frågor kring kultursamverkansmodellen, ekonomiska förutsättningar, minskat stöd från staten, kulturens frihet och armlängds avstånd. Svaren vid samtalen har varierat och vi har försökt göra en enkel sammanställning som vi redovisar på vårmötet i Göteborg. Läs gärna mer här.

Vår tanke är att fortsätta denna typ av uppvaktning och även inrikta oss på bl.a. ekonomiskt ansvariga politiker samt utbildningsansvariga förtroendevalda. Då har vi chans att tala om nyttan av att investera i regional kultur och scenkonst, men även kring vikten av scenkonst för barn och unga och samarbete med förskolor och skolor.

Som ni ser är det mycket uppe för behandling och förhoppningen är att styrelsen fortsätter med alla de uppdrag som ni medlemmar ger oss via bl.a. verksamhetsplaner och andra beslut.

I detta ligger både uppdraget att se över en eventuell namnändring av vår organisation och ett möte med Statens kulturråd för att se om vi kan erhålla stöd från dem för att ytterligare utveckla våra arbetsmetoder och därmed öka nyttan för medlemsteatrarna av vårt arbete.

Tillsammans äger vi organisationen och styrelsens uppgift är ju att arbeta för medlemsteatrarnas bästa. Vi blir aldrig bättre än det som vårt samarbete skapar.

Nu ser vi fram emot tre spännande dagar med Vårmöte hos Folkteatern i Göteborg. Våra vår- och höstmöten syftar ju till att vi skall lära känna varandras teatrar, verksamheter och förutsättningar. De handlar också om kunskapsutbyten, samtal och personliga möten mellan förtroendevalda chefer, konstnärliga ledare och andra.

Utmaningarna är många, men så även möjligheterna och de tre kommande dagarna kommer att handla om allt från rena scenkonstupplevelser, till samtal om aktuella frågor, lokalfrågor för teatrarna, kulturens roll i samhället, nyttan av kulturen för en hel region och vikten av att kunna kommunicera teaterns roll.

Många av oss ses i Göteborg och peppar varandra kring allt som finns att gripa tag i för den regionala scenkonsten i landet.

Väl mött!”

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige,
2024-04-09

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.