5 november 2019
”Hösten är här och kulturen syns i debatten, inte minst i tidningen Dagens Nyheter med debattörer som Suzanne Osten, Stefan Larsson, Mattias Brunn och Anna Sjövall, vd och konstnärlig ledare på Teater Halland, som lyft frågor kring scenkonsten. Intresset för att samtala om scenkonstens innehåll, utformning, betydelse i kulturvärlden och för samhällsdebatten och dess konstnärliga bidrag har ökat på den senaste tiden – det bådar i grunden gott för oss. Att vi dessutom syns i så glädjande sammanhang som när nya scenkonstbyggnader invigs hos Byteatern i Kalmar och dansscenen i Karlshamn, visar att det satsas inom vårt område ute i landet. Hösten står ju också för många premiärer på våra länsteatrar – ett myller av regionalt producerad scenkonst av hög kvalitet.

För Länsteatrarna i Sveriges styrelse pågår ett intensivt påverkansarbete kring flera frågor, där stödet till scenkonsten från staten fortfarande är en viktig utmaning för oss. För även om vissa satsningar syns på länsteatrarnas institutioner på flera ställen i landet, är det fortfarande en sanning att statens andel av finansieringen urholkas i takt med nödvändiga löneökningar, normala kostnadsökningar och behov av investeringar. Det gör att regionerna i landet tar allt större ekonomiskt ansvar även fortsättningsvis, samtidigt som de pressas hårt av t.ex. sjukvårdens kostnadsutveckling. Besparingar kan lura runt hörnet på kulturområdet, som trots visst statligt stöd är en frivillig uppgift för regioner och kommuner…

För några veckor sedan mötte jag kulturministern Amanda Lind, som visar stort intresse för länsteatrarna. Vi fortsätter att ha kontakt med henne och med Kulturdepartementet för att samtala vidare om bl.a. de ekonomiska utmaningar som finns i hela den inarbetade kultursamverkansmodellen och som riskerar att ställa olika kulturområden mot varandra i kampen om pengar.

I detta sammanhang är det också värt att nämna att vi har lyckats få in en debattartikel i media från styrelsen, som belyser vikten av scenkonst i hela landet och hur den dessutom kan bidraga till attraktion och en samhörighetskänsla med hembygden. Där uppmanar vi landets politiker att fortsätta investera i de regionala scenkonstinstitutionerna. Då ges invånarna många fler anledningar att inte lämna sina hemorter och tillsammans kan vi stärka vi den regionala identiteten:

”Bättre ekonomi för landsbygdskommuner och regioner, men vad betyder egentligen några extra slantar på fickan för de som bor på landsbygden om de inte har en stark känsla av att vilja bo kvar?” Läs hela debattartikeln i Tidningen ETC här.

Även om kulturen och i synnerhet scenkonsten syns i media och i debatten just nu, så finns ju mörka moln vid horisonten som enbart kan uppfattas som direkta hot mot den fria kulturen. För när klåfingriga politiker tar sig rätten att avgöra vilken sorts konst som skall visas offentligt eller politiker regionalt enbart vill prioritera nationella kulturarv som den regionala kulturens huvuduppgift, då ringer varningsklockor.

Kulturen har visserligen alltid styrts, eller snarare försökt styras av politiken på olika sätt – men då handlar det mer om att politiken tydligt vill prioritera vissa målgrupper eller föra ut kulturarrangemang till en hel region. Det kan vara en politisk styrning som kan vara möjlig att acceptera och handlar mer om att tillgängliggöra kulturen. En intressant fråga är dock hur vi kan se på kulturen som en näringsverksamhet eller ett regionalt utvecklingsinstrument utan att direkt styra och tvinga in den i uppdrag att förverkliga delar av regionernas Regionala Utvecklingsstrategier eller måluppfyllelse i regionala budgetar.

Ja, debatten om den fria kulturen i skenet av en ökande nationalism är enormt viktig. Men också den vardagliga styrningen behöver fortsatt belysas och blir en av frågorna som vi samtalar om på Länsteatrarnas höstmöte i Östersund.

Vi hoppas också att vi får ta del av ytterligare erfarenheter om våra medlemsteatrars olika förutsättningar på plats hos Estrad Norr i Region Jämtland Härjedalen, som arbetar i ett typiskt glesbygdslän.

Nu ser vi fram emot att mötas på Länsteatrarnas höstmöte! Vi ser också fram emot alla nya scenkonstföreställningar som kommer att kunna ses på alla våra scener i landet och vi hoppas på en bra nationell mediabevakning! Den typen av nationell bevakning går vi vidare med och vi har nu blivit inbjudna till SVT:s ledning för att diskutera hur de kan bli än bättre på att bevaka scenkonst i hela landet.

– Väl mött på höstmötet hos Estrad Norr och på spännande föreställningar i hela landet!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Bilden ovan: Robert Uitto, foto Jonas Jörneberg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.