Det har varit en fantastisk teatersommar runt om i landet. Själv har jag haft möjligheten att se flera otroligt fina föreställningar på våra Länsteatrar.

Samtidigt närmar sig hösten och vi har genomfört vårt traditionella Dialogmöte för förtroendevalda i våra teaterstyrelser runt om i landet. I år kändes det extra viktigt, med många frågeställningar kring arbetsgivarfrågor och fackliga frågor, där mycket besvarades av Scen & Films ordförande samt Svensk Scenkonsts VD.

Dialogmötet är verkligen ett tillfälle för oss alla förtroendevalda att mötas, utbyta erfarenheter, fortbilda oss och lära av varandra och finna argument för Länsteatrarnas bästa. Många var funderingarna kring kompetensförsörjning, framtida ekonomi, utbildningar som leder till högre studier inom scenkonsten och de svåra frågorna kring armlängds avstånd. Samtalet om politisk styrning av innehållet eller hot om ekonomisk neddragning varvades med frågan kring yttrandefrihet.

Jag är helt övertygad om att vi tar med oss dessa funderingar när vi snart ses på höstmötet hos Regionteater Väst i Borås, 15-17 november.

Med hösten kommer också spännande premiärer och vi skriver en del om detta i Nyhetsbrevet, men också i våra sociala media – Du följer väl oss på Instagram och Facebook? (lansteatrarnaisverige och Länsteatrarna i Sverige)

Vi vet genom samtal med flera av er att just kompetensbristen fortfarande gör sig gällande och flera teatrar påtalar svårigheten att hitta bland annat teknisk personal. På flera håll funderas det över hur vi mer långsiktigt skall klara tex ljud- och ljustekniker, där behov av utbildningar finns. I samtal med bla Folkhögskolornas organisationer ser vi en möjlighet eftersom just Folkhögskolan som utbildnings- och bildningsform är snabbfotad och effektiv. När det gäller just Folkhögskola handlar det också om hur viktiga dessa är för rekryteringen till högre konstnärliga utbildningar inom så väl scenkonst, musik och andra konstformer. De hot som riktas från politiskt håll mot folkbildningen kan därmed också bli ett direkt hot mot exemplevis scenkonsten och tillväxten i branschen.

Runt om i landet dyker det upp olika utmaningar som jag ser som direkta framtida hot för kulturen – det kan handla om kraftigt höjda hyror, problem med hyresvärdar och lokaler, besparingar inom regionerna och kommunerna, ökad politisk styrning som också landar i styrning av innehåll. Vi ser också medvetna ekonomiska indragningar på kulturen, där privata finansieringar, ökad egenfinansiering och höjda biljettintäkter skall ersätta stödet från kommuner, regioner och stat.

Norrköping är kanske det senaste och mest tydliga exemplet, där också arrogansen och föraktet mot kulturen från vissa politiska företrädare blir tydligt. Uttryck som bortskämd kulturelit och kärnuppdrag – dit kulturen inte får räknas, haglar i kommunalrådet Sophia Jarls ställningstagande kring kulturen. Vi som arbetar med kultur i olika former är en del av det bortskämda Sverige och borde inse att undersköterskor och föräldrar om lever på små marginaler är beroende av besparingar inom kulturen.

Kulturen måste visa sig lönsam…

Det första man tänker på är kulturens egenvärde – vad den bidrager med till ett öppet och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och debatt. Detta gör kultur per automatik i någon form – att den sedan ökar attraktionskraften i hela landet – så också i Norrköping gör ju att människor vill flytta in och bo kvar.

Även undersköterskan och föräldrar med dålig ekonomi har barn som skall få kulturupplevelser, men även undersköterskan själv skall ha råd att se teater, njuta av musik och då kan inga kommersiella värderingar och krafter i världen ge sådana möjligheter. Eller är det enbart det mest populära vi vill se i framtiden – inte det utmanande, det spektakulära…

Eller som kommunalrådet i Norrköping uttrycker det: ”-Det börjar bli riktigt pinsamt”.

Jag vill tillägga ”-och farligt…”

Tillsammans tar vi ständigt nya tag för kulturen i landet och i synnerhet den fria scenkonsten. Frågorna är många, men nu ser vi fram emot att angripa dessa igen när vi ses på höstmötet. Under tiden fortsätter styrelsen att bjuda in sig till beslutsfattare för att samtala om vår verksamhet.

Jag vill också påminna om att styrelsen gärna besöker er teater och samtalar med ledning och politik om nyttan med Länsteatrarna – hör av Er!

Fram till dess har vi också att se fram emot många härliga premiärer runt om i landet.

Vi ses snart!

Robert Uitto

Ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.