Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd och Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna i Sverige  har skrivit ett öppet brev i Dagens Arena till finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Amanda Lind (28 januari 2019).

”Nu vill vi höra finansminister Magdalena Andersson (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) berätta hur de vill utveckla och stärka hela Sveriges kultur. Vi har höga förväntningar på er ministrar och hoppas få se er redan kommande vecka  då vi hälsar er varmt välkomna till Folk och kultur i Eskilstuna, Sveriges största konvent och tribun för konst och kultur. Till oss är ni välkomna för att delta i diskussionerna med våra besökare, men också redovisa den nya regeringens kulturpolitik.

Folk och Kultur är ett partipolitiskt obundet initiativ för att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv över hela landet och belysa hur den regionala kulturella infrastrukturen är nödvändig för att nå de nationella kulturpolitiska målen. Vi drivs av idén om att hela Sverige måste vara involverade, sedda och representerade. Och att de kulturpolitiska mål som satts upp verkligen ska följas.

Vi har höga förväntningar på er ministrar. Det har förstås också vår publik, alla de tusentals besökare som varje dag gästar landets olika länsteatrar, länsmuseer och regionala musikinstitutioner. Inte minst förväntar vi oss att ni ska leva upp till de vallöften och förhoppningar som era partier ställde ut och väckte i valrörelsen. Ni minns säkert era förpliktigande och ambitiösa ord, bland annat om att »kulturen måste vara tillgänglig för alla« och att »kulturen utgör grunden för det demokratiska samhället«. Det ställdes också ut mer konkreta löften, exempelvis om ökade anslag till den regionala kulturen och att kulturlivet skulle ges bättre förutsättningar att utvecklas i hela landet. Hur ni nu lever upp till detta, hur ni ser på och värdesätter kulturen samt hur ni i praktisk handling kommer att agera kommer att få en enormt stor betydelse för utvecklingen av Sveriges kulturliv.

Vårt goda råd och innerliga förhoppning till er är därför denna: våga investera i Sverige som en stark kulturnation från norr till söder. Låt inte den vikande världskonjunkturen bli skälet till att avstå från att göra satsningar. Tvärtom är det faktiskt i orostider, både i ekonomiska och sociala, viktigare än någonsin att ge medborgarna tillgång till konst och kultur.

Med det här inlägget vill vi inte måla dagens kulturliv och dess förutsättningar i mörka färger. Även om det absolut finns ekonomiska svårigheter och utmaningar så har vårt land på många sätt fantastiska förutsättningar. Vi svenskar är delaktiga, medskapande och mycket aktiva kulturkonsumenter. Sverige har även en kulturpolitik som är unik i Europa. Medan andra länder faktiskt skär ner i sina kulturbudgetar har Sverige de senaste åren ökat sin. De nationella kulturpolitiska målen – om kulturen som en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund – bådar också gott.

Men bara för att vi har en stark grund att stå på är framtiden faktiskt långt från given.

Mycket står på spel.

Tillgången till kultur har under de senaste decennierna blivit allt mer segregerad. Behovet av att skapa ett mer jämlikt kulturliv är därför stort. Därtill utmanas idag det fria kulturlivet av starka nationalistiska krafter både i Sverige och internationellt. De vill använda kulturpolitiken för att genomföra en främlingsfientlig agenda. Sverige behöver därför ett ordentligt kulturlyft, som en motkraft mot både rasismen men också mot ökade klyftor mellan människor.

Länsteatrarna i Sverige, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd – vi som tillsammans med Eskilstuna Kommun och Region Sörmland arrangerar Folk och Kultur – tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart. En demokrati är inte en demokrati värd namnet om dess samhälle inte satsat resurser så att medborgarna får redskapen att förändra, växa och förstå den tid vi lever i. Ett land som vill utvecklas, bygga framtidstro och vara attraktivt behöver satsa strategiskt på kultur.

Vi hoppas att ni ministrar har modet att föreslå en satsning som stärker ett livskraftigt kulturliv och som därmed stärker demokratin, mångfalden och välfärden. Vill ni göra ett handslag med oss för att låta kulturen användas som en motor i bygget av ett växande, hållbart och inkluderande samhälle för alla?”

Nina Björby (S), ordförande Regional Musik i Sverige.
Yvonne Hagberg (S), ordförande Länsmuseernas samarbetsråd.
Åsa Kratz (S), ordförande Länsteatrarna Sverige.

Bilderna ovan:
Nina Björby, foto Patrick Trädgårdh, Yvonne Hagberg, Åsa Kratz , foto Erik Unnerstad.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.