Norrbottensteatern tillsätter en tillförordnad teaterchef

Styrelsen för Norrbottenteatern beslutade i dag vid sitt sammanträde att skjuta på tillsättningen av ny teaterchef efter Karin Enberg som lämnar teatern efter årsskiftet. Samtidigt tillförordnads en extern teaterchef som ska leda teatern till ny chef är utsedd.   

Som ny Tf teaterchef anställs Elisabeth Lax Luleå somi dag är divisionschef vid kultur och utbildning vid Norrbottens läns landsting. Hon lämnar sin anställning där och kommer att tjänstgöra som Tf teaterchef fram till halvårsskiftet 2017 då ny teaterchef senast ska vara på plats. Styrelsen har valt att lösa tillsättningen av ny teaterchef i två steg då denna plötsligt uppkomna situation att teatern står utan ledare vid årsskiftet,med att tillförordna en externt person.
-Elisabeth är en mycket kompetent person som har en lång erfarenhet från scen och ledarskap inom kultur och teaterbranschen, säger Lennart Thörnlund, teaterns ordförande i en kommentar till beslutet. Det andra steget med att rekrytera en ordinarie teaterchef inleds under första halvåret 2016.

För ytterligare information:

Lennart Thörnlund 070-6392401

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.