Länsteatrarna har fått ett bidrag från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att göra en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av nättidskriften Nummer. Riksteatern har nu överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Förutsatt att Länsteatrarnas medlemmar på årsmötet i april godkänner överlåtelsen, så blir Länsteatrarna i Sverige ägare av Nummer. 

Vi bad Länsteatrarnas verksamhetsledare Linde Sjöstedt att berätta mer:

”Teatersajten Nummer (www.nummer.se) var en oberoende och rikstäckande nättidning om scenkonst som startade i januari 2000 men släcktes ner sista december 2014. Riksteatern startade upp nättidningen i samarbete med Ylva Lagercrantz Spindler som var grundare och chefredaktör 1999 till 2011. Efter en utredning 2011 beslutade Riksteatern att låta Tidskriften VI producera Nummer på uppdrag och där tog Anna Hedelius över rollen som chefredaktör fram till i december.

När beskedet om Nummers nedläggning kom möttes det av många upprörda röster och många har vittnat om den stora betydelse Nummer har spelat för scenkonsten i Sverige. Kent Sjöström, lärare och forskare på Teaterhögskolan i Malmö beskriver Nummer så här:

Nummer är en väsentlig del av svenskt teaterliv och en av de viktigaste aktörerna i svensk scenkonstbevakning. Inte minst för översikten av hela landets scenkonstaktiviteter spelar Nummer en stor roll för oss som verkar utanför tidningarnas alltmer begränsade bevakningsområde. Nummer binder samman svenskt teaterliv och genererar intresse för vad som sker utanför den egna regionen. Genom den rika skiktningen av nyhetsflödet, från korta notiser till fördjupande debatter och diskussionsytor, erbjuder Nummer information för såväl den som är yrkesverksam inom teatern, som för den intresserade publiken. Utan Nummer blir debatten trängre och en samtalsyta präglad av kvalitet försvinner – i en tid då detta alltmer behövs.”

Länsteatrarna i Sveriges styrelse och våra medlemmar reagerade över den förlust som nedläggningen av Nummer skulle innebära för bevakningen av scenkonst i hela landet. Den som blir allra mest drabbad av det minskade medieutrymmet specifikt utanför storstadsregionerna är i slutändan publiken. Styrelsen gav därför ordföranden Thomas Ohlsson och verksamhetsledaren Linde Sjöstedt ett uppdrag att se om de kunde skapa förutsättningar för en fortsatt utgivning och utveckling av Nummer både innehållsmässigt och tekniskt.

Länsteatrarna erhöll ett bidrag för en förstudie från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling. Vi anlitade Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalisten, teaterkritiker som konsult samt utökade samarbetet med Scenit Production AB, Titti Grahl och Lena Uhlander för arbetet med förstudien. Ett krav från Kulturstiftelsen var att vi arrangerade publika möten. Vid två tillfällen ska vi arrangera ”kritikerbattles”, ett slags liverecension mellan två teaterkritiker som äger rum direkt i foajén efter en föreställning. Publiken bjuds in att ta del av sammandrabbningen och säga sin åsikt. Vi arrangerar ett kritikerbattle efter föreställningen ”Släpp fångarne loss, det är vår!” på Västmanland Teater den 17 april. Likaså kommer vi under Scenkonstbiennalen göra ytterligare ett battle efter ung scen/östs föreställning Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10.

Riksteatern har överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Ett överlåtelseavtal har nu skrivits mellan Riksteatern och Länsteatrarna av Nummer, gällande från och med den 1 maj 2015. Förutsatt att Länsteatrarnas medlemmar på årsmötet i april godkänner överlåtelsen, så blir Länsteatrarna i Sverige ägare av Nummer, namnet, domänen, varumärket, prenumerationsregistret, m.m.

För Länsteatrarna och för våra medlemmar – nitton regionala scenkonstinstitutioner betyder Nummers fortlevnad en större möjlighet att bli recenserade och omskrivna, att få en kvalitetsbedömning för respektive teaters verksamhet att få ett fördjupat kritiskt samtal om scenkonst i ett regionalt perspektiv. För regionerna ger det både uppmärksamhet och granskning av utveckling och engagemang. Vi vill också ge publiken och scenkonstintresserade möjligheter att ta del av vad som händer i Scenkonstsverige oberoende av producent, vilka föreställningar som spelas och vilka samtal och debatter som förs. Vi behöver teaterkritikens oberoende analys, kvalitetsgranskning och det fördjupade offentliga samtalet om den konst vi gemensamt betalar för. Det handlar om vitala demokratiska värden.  Vi vill ge publiken i hela Sverige möjlighet att ta del av kulturjournalistik och kritik och vara delaktig i samtalet, enkelt och aktuellt oberoende av var man bor. Att bevaka och föra en diskussion om teater utanför storstäderna är ett viktigt led i att ge en nyanserad bild av det Sverige som ligger utanför storstadsregionerna.”

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

NummerSe

Bilden ovan: Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.