Den 19 oktober invaderar Norrland Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Under rubriken Norrländsk Invasion bjuds det på nio dagar med scenkonst, diskussioner och utbyten – allt för att sätta fokus på den mångfald och bredd som Västerbottensteatern, Teater Västernorrland, Estrad Norr, Norrbottensteatern och Giron Sámi Teáhter erbjuder tillsammans.

– Det känns viktigt att den rika kulturvärld  som finns i norra Sverige synliggörs också i Stockholm där så många av besluten fattas, säger Fransesca Quartey, vd för Västerbottensteatern.  

På programmet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 19 – 27 oktober finns föreställningar för både barn och vuxna, spännande seminarier, trevliga mingel och goda samtal. Norrländsk Invasion tar avstamp i en samverkan över regiongränserna som kretsar kring tillgänglighet och synlighet. Under invasionen visas föreställningarna Glupahungern, Släktkalaset och Lady Day från Västerbottensteatern, Family Feelings och Lill-Zlatan och morbror Raring från Teater Västernorrland, Håriga och snåriga från Estrad Norr Teater och XXX 2.0 – Om sex å sånt av och med Västerbottensteaterns ungdomsavdelning UngHästen.

Family Feelings, Teater Västernorrland, foto Lia Jacobi

Seminarierna kommer bland annat att handla om brister i den regionala kulturella infrastrukturen, medias roll och kulturpolitisk styrning. Vi får stifta bekantskap med Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Giron Sámi Teáhter berättar om sin kommande uppsättning som gör scenkonst av förhandlingarna om en ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge med utgångspunkt i Udtja Lasses – Lars Norbergs bok ”Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure”.

Glupahungern,Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

Norrländsk Invasion arrangeras av Norrscen som är ett gemensamt forum för länsteatrarna i de fyra Norrlandslänen och Giron Sámi Teáhter, där de kan utforska möjligheterna till samordning av turnéer, programläggning, kunskapsutbyte och samverkan, både administrativt och konstnärligt. Målet är att öka teaterutbudet i de norra länen så att fler får ta del av kvalitativ, spännande scenkonst.

Vi passade på att ställa några korta frågor om invasionen från norr till de norrländska teatercheferna!

Fransesca Quartey, foto Patrick Degerman

Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Det känns viktigt att den rika kulturvärld  som finns i norra Sverige synliggörs också i Stockholm där så många av besluten fattas.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– Att det skall komma mycket folk, inte minst kulturpolitiker och kulturella beslutsfattare.

Vill du lyfta någon särskild programpunkt?
– Det får bli Glupahungern med en enastående berättare Ellenor Lindgren. Föreställningen bygger på en bok av Andrea Lundgren och dess magiska realism förstärks av en omfattande digital ljudbild.

Malin Hülphers, foto privat

Malin Hülphers, scenkonstchef Estrad Norr:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Vi är del av teatersverige, som vi tror beslutsfattare i branschen har för lite kontakt med. Den som skapats för människor med avstånd till Stockholm. Detta är en chans till kulturellt möte.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
–  Att få stötas och blötas med kollegor och publik

Vill du lyfta någon särskild programpunkt?
Hårigare och snårigare, en ny pjäs av Paula McManus i regi av Peter Elmers. 

Lena Engqvist-Forslund, foto Norrbottensteatern

Lena Engqvist-Forslund, teaterchef Teater Västernorrland:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Vi vill sätta fokus på den regionala strukturen inom scenkonsten. Att vi producerar föreställningar av hög konstnärlig kvalitet som särskilt angår publiken i vårt län. Närproducerat är bra. Vi är också särskilt nära vår barnpublik och det innebär en möjlighet till kontinuerligt relationsbyggande. Barnen får verkligen förebilder – man kan utbilda sig inom scenkonstområdet. Vi behöver också skapa möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan teatrarna samt gemensam kompetensutveckling.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– 
Gemensam kompetensutveckling och utbyten. Medialt och politiskt fokus på norrlandslänen och de villkor vi verkar under.

Vill du lyfta någon särskild programpunkt?
– 
Seminariet vid invigningen ink samtal och våra föreställningar förstås…

Mats Pontén, foto Norrbottensteatern

Mats Pontén, tf teaterchef Norrbottensteatern:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Våra ekonomiska förutsättningar medgav inte att vi kunde skicka någon föreställning till veckan, men vi medverkar i programmet på andra sätt.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– Vi vill gärna upplysa om hur vi arbetar för att sprida högkvalitativa teaterföreställningar över en fjärdedel av Sveriges yta.

Vill du lyfta någon särskild programpunkt?
– Berättarseminariet den 24:e oktober där vår husregissör Rasmus Lindberg medverkar i ett samtal om berättarteater, dokumentärteater och vems historia som får berättas av vem.

UngHästen, XXX 2.0 – Om sex å sånt, foto Sofia Lindblom

Norrländsk Invasion på Kulturhuset Stadsteatern arrangeras av Norrscen i samarbete med Fri Scen / Kulturhuset Stadsteatern och Unga Klara.

Mer information finns på www.norrscen.com

Köp biljett hos Kulturhuset Stadsteatern här.

Västerbottensteatern 
Teater Västernorrland 
Estrad Norr
Norrbottensteatern
Giron Sámi Teáhter

Släktkalaset, Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.