Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen samarbetar med MediaCenter Region Västerbotten för att stärka de goda krafterna på nätet. Föreställningen #nätkärlek har hittills visats för mer än 3000 elever i Västerbotten. 

För ett år sedan uppmärksammades hur näthatet blivit ett allt större problem och redan marginaliserade grupper riskerar att inte heller få beträda internetarenan utan att bli trakasserade. Kvinnor och flickor drabbas många gånger hårt. I och med att nätet utgår en allt större del av vår vardag är denna utveckling ett hot mot det fria ordet och ytterst demokratin och tanken om alla människors lika värde. Regeringen har därför gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra olika aktiviteter för att motverka näthat, bland annat deltar Sverige i kampanjen No Hate Speech Movement med den svenska sajten och kampanjen nohate.se.

Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen samarbetar med MediaCenter Region Västerbotten för att stärka de goda krafterna på nätet med föreställningen #nätkärlek. I #nätkärlek blandar Unghästen interaktiv teater med föreläsning. Eleverna får själva ta ställning till frågan, hur vill vi ha det på nätet? Man tar också upp frågor som berör vuxna, vilka skyldigheter har de? MediaCenter i Västerbottens län erbjuder gratis kompetensutveckling för lärare om upphovsrätt, etik och samarbetsverktyg på nätet för de skolor som använder sig av föreställningen #nätkärlek.

UngHästen har jobbat med interaktiv teater som pedagogik i klassrummen i över tio år. En utgångspunkt för arbetet är att skapa gott ett samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda. Värdegrundsarbetet är en viktig del av ett hållbart samhälle och en förutsättning för en trygg lärandemiljö. UngHästen kommer därför att lyfta diskussionen om näthat på den kommande konferensen om aktuell skolpolitik i Umeå i maj 2014.

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet. UngHästens personal består av projektledare, dramapedagoger och skådespelare och man spelar drygt 140 föreställningar per år. Den främsta målgruppen är ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om Unghästen 

Länk till MediaCenter  

Bilden ovan: UngHästen, #nätkärlek, foto Stefan Dahlqvist

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.