Jörgen Lindvall är verksamhetschef på Scenkonst Sörmland och tillträdde sin tjänst förra hösten. Vi frågade om Jörgen ville skriva några rader om sig själv nu när han blivit varm i kläderna! 

”Efter några månader som nytillträdd verksamhetschef inom Scenkonst Sörmland med ett tydligt framtidsinriktat uppdrag och önskan om utveckling inom ett antal områden, så hände något…. Pandemi! Ett ord som jag tror många av oss inte hade en relation till, men som idag definieras av alla för alla. En organisation prövas aldrig så starkt som när en särskild händelse inträffar. Blicken på den egna verksamheten blir skarpare. Tilltalet till publiken vägs utifrån andra värderingar och dialogen inom organisationen blir mer reflekterande och lyssnande. Alla goda värden som på ett positivt sätt kommit att påverka mina möjligheter som ledare i ett fördjupat och kreativt utvecklingsarbete.

Inom den scenkonstnärliga verksamheten i stort är vi alla övertygade om att det innehåll som presenteras i olika former påverkar enskilda människor eller grupper, då dom får eller tar sig möjligheten att ta del av vår verksamhet. Från tid till annan kanske denna övertygelse försvinner i ett allt intensivare brus av upplevelser och påstående som strömmar emot oss som människor, och vi känner en otillfredsställelse i att inte fler ser och känner det vi gör. Under och efter de händelser som vi nu bevittnar och några av oss personligen blir tvungna att ta aktiv del i, kommer kulturen och scenkonsten att vara en viktig del i att kunna reflektera över, försöka förstå och inte minst läka och dämpa verkningarna av de sår som uppstår inom och mellan människor. Låt oss vara den kraften enskilt och i samarbete mellan våra verksamheter och institutioner!

Jag tar med mig mina erfarenheter inom skapande kulturverksamhet som regissör och ledare och som ledare och chef på övergripande nivå inom offentlig verksamhet, in i detta arbete och ser fram emot samverkan och framåtsyftande samtal i vår vilja till mänsklig tillväxt.

Under alla år som jag varit verksam så har ett uttalande följt mig och påverkat mig på olika sätt beroende på när och i vilket sammanhang det har uttalats. Jag tror att det är mer giltigt än någonsin:

Sjukvård behöver vi för att vi ska kunna överleva, kultur behöver vi för att vi ska vilja överleva

Jörgen Lindvall, verksamhetschef Scenkonst Sörmland

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.