Den 20 februari besökte en delegation från Länsteatrarnas styrelse och kansli, bestående av ordförande Robert Uitto, ledamot Yvonne Rock och verksamhetsledare Michael Johansson Sveriges riksdags kulturutskott.  Viktiga frågor avhandlades, som betydelsen av starka kulturinstitutioner över hela landet och vikten av att våra länsteatrar står fria från politisk klåfingrighet. Michael Johansson rapporterar från mötet.

”Vi blev välkomnade till kulturutskottets sammanträde torsdag förmiddag  den 20 februari för att träffa samtliga ledamöter i utskottet. Under en halvtimme fick vi möjlighet att presentera Länsteatrarnas verksamhet, precisera vilka frågor vi arbetar med och berätta hur vi ser på vår roll att tillsammans med kulturutskottet skapa goda förutsättningar för Sveriges länsteatrar.

Vi tog upp vår syn på kultursamverkansmodellen och den långsiktiga finansieringen av de regionala kulturinstitutionerna. Vi förklarade hur viktigt det är att det finns starka och stabila länsteatrar runt om i landet som förser invånarna i regionerna med professionell scenkonst, men också hur länsteatrarna bidrar till attraktivitet och mervärde för regionerna samt arbetstillfällen för de som arbetar med scenkonst på ett eller annat sätt.

Kulturutskottets ledamöter ställde en rad intressanta frågor, bland annat angående länsteatrarnas strukturer och förhållande för exempelvis frilansande kontra fast anställda skådespelare, samt vad det är som styr detta.

En ytterligare fråga som togs upp och skapade diskussion var om teatrarna upplevt politiska påtryckningar på grund av vad de väljer att visa på sina scener. Svaret på detta var från oss ett enkelt ”ja”. Sverigedemokraternas ledamöter ställde då en rad frågor angående huruvida konsten egentligen ska vara fri när den kan innehålla sådant som kan upplevas som kränkande för den enskilda personen. Detta resonemang ledde fram till att vi fick frågan: ”Hur förhåller sig länsteatrarna till föreställningar som kan ses som kontroversiella?”. På detta svarade vi att så länge som konsten inte bryter mot svensk lag så ska man kunna skapa  och visa vilken konst som helst. Politiken ska aldrig lägga sig i vad våra länsteatrar får eller inte får sätta upp, och våra länsteatrar ska heller aldrig utsättas för påtryckningar i den riktningen.

Överlag var det ett bra möte och ett gott tillfälle för Länsteatrarna  i Sverige som organisation att visa upp sig och berätta om våra viktiga frågor. Vi befinner oss i en tid där den kulturpolitiska makten är splittrad när det kommer till vad som påverkar våra regionala kulturinstitutioner. Kommunala-, regionala- och nationella politiker måste inse att de har ett stort ansvar för våra länsteatrar.”

Michael Johansson, verksamhetsledare  Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.