Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd träffar Länsteatrarna kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 7 oktober och Sveriges kommuner och landstings kulturberedning den 17 oktober.

Under flera år har den låga uppräkningen från staten sida bidragit till en utarmning av finansieringen av landets länsinstitutioner. I våras publicerade Länsteatrarna, Länsmuseernas och Länsmusikens samarbetsråd en debattartikel om nedskärningarna i ett tiotal regionala tidningar och efter Länsteatrarnas vårmöte 17-19 april enades alla de deltagande länsteatrarna om ett upprop som blev omtalat och publicerat på många håll i landet. Budskapet var tydligt; länsinstitutionerna har stor betydelse när det gäller att erbjuda professionell scenkonst i hela landet, för alla; de utgör ett kulturellt nav med ett brett kontaktnät i regionerna och genom det demokratiska samtalet som genomsyrar verksamheten bidrar man till att föra samhällsutvecklingen framåt.
Länsinstitutionernas uppmaning till staten, och direkt till Lena Adelsohn Liljeroth, var också tydlig: Ta ett större ansvar för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks och utvecklas enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturministern bjöds in till Länsteatrarnas vårmöte för att få till stånd en konstruktiv dialog. Lena Adelsohn Liljeroth tackade nej med hänvisning till andra åtaganden.

I oktober har dock Länsteatrarna, tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, fått möjlighet att uppvakta både kulturministern och SKL:s kulturberedning.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.