Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd träffar Länsteatrarna kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 7 oktober och Sveriges kommuner och landstings kulturberedning den 17 oktober.

Under flera år har den låga uppräkningen från staten sida bidragit till en utarmning av finansieringen av landets länsinstitutioner. I våras publicerade Länsteatrarna, Länsmuseernas och Länsmusikens samarbetsråd en debattartikel om nedskärningarna i ett tiotal regionala tidningar och efter Länsteatrarnas vårmöte 17-19 april enades alla de deltagande länsteatrarna om ett upprop som blev omtalat och publicerat på många håll i landet. Budskapet var tydligt; länsinstitutionerna har stor betydelse när det gäller att erbjuda professionell scenkonst i hela landet, för alla; de utgör ett kulturellt nav med ett brett kontaktnät i regionerna och genom det demokratiska samtalet som genomsyrar verksamheten bidrar man till att föra samhällsutvecklingen framåt.
Länsinstitutionernas uppmaning till staten, och direkt till Lena Adelsohn Liljeroth, var också tydlig: Ta ett större ansvar för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks och utvecklas enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturministern bjöds in till Länsteatrarnas vårmöte för att få till stånd en konstruktiv dialog. Lena Adelsohn Liljeroth tackade nej med hänvisning till andra åtaganden.

I oktober har dock Länsteatrarna, tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, fått möjlighet att uppvakta både kulturministern och SKL:s kulturberedning.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.