Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd träffar Länsteatrarna kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 7 oktober och Sveriges kommuner och landstings kulturberedning den 17 oktober.

Under flera år har den låga uppräkningen från staten sida bidragit till en utarmning av finansieringen av landets länsinstitutioner. I våras publicerade Länsteatrarna, Länsmuseernas och Länsmusikens samarbetsråd en debattartikel om nedskärningarna i ett tiotal regionala tidningar och efter Länsteatrarnas vårmöte 17-19 april enades alla de deltagande länsteatrarna om ett upprop som blev omtalat och publicerat på många håll i landet. Budskapet var tydligt; länsinstitutionerna har stor betydelse när det gäller att erbjuda professionell scenkonst i hela landet, för alla; de utgör ett kulturellt nav med ett brett kontaktnät i regionerna och genom det demokratiska samtalet som genomsyrar verksamheten bidrar man till att föra samhällsutvecklingen framåt.
Länsinstitutionernas uppmaning till staten, och direkt till Lena Adelsohn Liljeroth, var också tydlig: Ta ett större ansvar för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks och utvecklas enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturministern bjöds in till Länsteatrarnas vårmöte för att få till stånd en konstruktiv dialog. Lena Adelsohn Liljeroth tackade nej med hänvisning till andra åtaganden.

I oktober har dock Länsteatrarna, tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, fått möjlighet att uppvakta både kulturministern och SKL:s kulturberedning.

Välkommen till Dialogmöte 27-28 augusti i Stockholm!

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 27 augusti kl. 18.00 med en gemensam middag på Clarion Hotel Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35.
Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris 3400kr.
Sista dag för avanmälan är den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
michael.johansson@lansteatrarna.seJag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.