– Hur ska länsteatrarna kunna genomföra sina uppdrag med allt lägre anslag? undrar Karin Enberg, teaterchef på Norrbottensteatern, i nedanstående debattinlägg.

”Det har talats mycket om de 15 mkr som nu kommer tillbaka till den regionala scenkonsten. Men egentligen är det länsinstitutionernas möjlighet att, med i realiteten allt lägre anslag genomföra sina uppdrag, som borde vara föremål för en ordentlig diskussion.

Statliga uppskrivningar har under snart 20 års tid inte motsvarat löne- och prisökningar, vilket har utarmat alla scenkonstinstitutioners ekonomi. Vi länsteaterchefer frågor oss därför:

Hur ska vi, som utgör en viktig del av den kulturella infrastrukturen i Sverige, kunna fortsätta att leverera högkvalitativ scenkonst för barn, unga och vuxna i hela landet, när anslagen i praktiken minskar?

Samverkansmodellen som nu är inne på sitt femte år hos oss som var med från början, verkar fungera mycket olika i olika delar av landet. På vissa håll har en ny större byråkrati byggts upp på bekostnad av satsningar på det länets konstinstitutioner. Exempel på att armslängdsprincipen påtagligt är i fara finns även från flera regioner. Det är som sagt mycket olika, men det som är gemensamt för oss alla är att de statliga medlen inte tillnärmelsevis motsvarat tidigare anslag.

Att införa en ny reform som Samverkansmodellen utan speciella reformpengar är mycket ovanligt. Att dessutom kalla det samverkan, fast den ena parten dvs staten, inte drar sitt strå till stacken beträffande finansiering är i längden ohållbart och kommer att äventyra modellens framtid.

Hos oss i Norrbotten har vi främst haft goda erfarenheter både regionalt och lokalt av själva samverkansmodellen. Fler politiker intresserar sig idag för kulturpolitik och blir därmed mer kunniga. Att kulturen spelar en roll i den regionala utvecklingen är numera inte endast ord, utan också tydligt hos regionala och lokala företrädare, som ökat kulturanslagen. Vårt landsting har inte byggt ut tjänstemannasidan och samråd mellan landstinget, kommuner, länsinstitutioner och civilsamhället sker kontinuerligt liksom regionala konstområdesmöten.

Men trots detta har även Norrbottensteatern, som är Sveriges äldsta länsteater och fyller 50 år 2017, svårt att få ihop anslag med uppdrag. Detta då ekonomin under mycket lång tid har urholkats.

Vår regionala och lokala grundfinansiering utarmades i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, så att Norrbottensteatern blev tvungen att dra ner på personal (25 personer) och antal uppsättningar.  Sedan samverkansmodellens införande har våra regionala och lokala anslagsgivare försökt motverka tidigare underlåtelser men det är långt kvar.Och staten har de senaste åren bjudit helt oacceptabla nivåer. Så trots att uppskrivningar regionalt varit relativt stora för Norrbottensteaterns del sedan Samverkansmodellens införande, så gör gamla regionala grundanslagssänkningar och nya snåla statliga uppskrivningar att vi har svårt att klara vårt uppdrag.

Att Norrbottensteatern dessutom verkar i ett län som till storlek motsvarar en fjärdedel av Sverige, men endast har 250.000 invånare gör att turnékostnaderna är enorma men skatte-intäkterna låga.Det kostar oss 2-3 gånger, så mycket som för teatrar söderut, att turnera våra uppsättningar på grund av de ofantliga avstånden.

Man kan tycka att detta skulle kompenseras med hjälp av den statliga kulturpolitiken. För i de kulturpolitiska målen sägs ju specifikt att medborgarnas möjlighet att ta del av scenkonst oavsett var i landet man bor ska vara någorlunda likvärdig, speciellt vad gäller barn och unga, som ska prioriteras.

Alla regioner och län behöver en statlig finansiering av sina kulturinstitutioner värd namnet, men Norrbotten behöver än mer höjda statliga medel för att kompensera våra specifika förutsättningar.

Det enda sättet att råda bot på länsteatrarnas dilemma är att höja anslagen från stat, region och kommuner så att de uppdrag vi har fått kan genomföras.”

Karin Enberg
Teaterchef Norrbottensteatern

Bilden ovan: Karin Enberg, teaterchef på Norrbottensteatern, foto Tobias Åkerblom

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.