”Jag heter Michael Johansson och kommer vara praktikant hos Länsteatrarna i Sverige under höstterminen 2017.

Rötterna har jag i Blekinge och efter en avstickare på ett par år i Östergötland har jag nu landat i Stockholm för att praktisera på Länsteatrarna i Sverige. I bagaget har jag en kulturvetenskaplig examen som jag dessutom valt att krydda med ekonomi och statsvetenskap. Sedan tidigare har jag även arbetat mer ”praktiskt” med kultur om jag får uttrycka mig så, både från galleri- och från museivärlden.  Med denna bakgrund har jag har valt att göra praktik hos Länsteatrarna för att få en djupare förståelse kring den svenska kulturpolitiken. Jag är fascinerad av kulturpolitikens vara och icke-vara, dess sätt att påverka och förändra, och inte minst flytta gränser samt skapa identitet.

Michael Johansson, foto privat

För mig är kulturpolitiken något som har varit svårt att greppa vid första anblick, men ju mer jag lär mig desto mer förstår jag dess inverkan i vårt samhälle vilket också skapar en nyfikenhet att se hur något som först existerar som en ide, tillslut blir verkligt och något konkret. Här finns mina förväntningar på min praktik, att få lära mig mer om hur arbetet kring kulturpolitiken ser ut, och möta individerna bakom den. Att även som en liten kugge få vara med i det stora maskineriet som utgörs av kulturpolitiken som Länsteatrarna är en del av.

Genom att arbeta för Länsteatrarna är jag även fått möjligheten att vara inblandad i arbetet kring Folk och Kultur vilket jag tycker är väldigt spännande! Från min tid som student har jag varit med och anordnat många stora event, och precis som då så tycker jag det är fantastiskt kul att få vara med och bidra till att skapa mervärde hos andra. Eftersom det är första gången som Folk och Kultur kommer äga rum så är det svårt att veta vad det kommer utmynna i, men en sak som är säker är att det kommer bli ett storslaget och fantastiskt evenemang som jag tror behövs!

Jag hoppas på att få lära mig en massa nytt, såväl praktiskt men också idéburet. Vart det här äventyret kommer föra mig vet jag inte, men jag ser fram emot att ta reda på det!”

Michael Johansson, praktikant Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.