Teatercheferna för Byteatern Kalmar Länsteater, Mia Carlsson och Daniel Rylander, gläds över den föreslagna ökningen av anslagen till teatern: – Detta är minst sagt glädjande och ger oss en extra sporre för vårt fortsatta arbete.
Här får du veta hur det gick till!

”Lokalfrågan har varit en långkörare som de senaste åren tagit många olika turer och vår analys har hela tiden varit att vi behövde utökade medel om lokalerna skulle bli större och bättre. Så parallellt med att driva frågan om Byteaterns lokalutökning har vi hela tiden bedrivit ett målmedvetet arbete för att utöka våra möjligheter att göra mer teater för medborgarna i sydost generellt och Kalmar län specifikt.Vi ville helt enkelt inte att det ena skulle komma tillstånd utan det andra.

Under våren 2016 stod det äntligen klart att Kalmar kommun, som har lokalansvar för Byteatern Kalmar länsteater, ville bygga ut och renovera Byteaterns nuvarande lokaler i Kalmar hamn, och Landstinget lovade också att möta upp denna investering med medel för teknikinvestering och utökade verksamhetsmedel. Oklart med hur mycket dock…

Den plan som vi jobbat fram och som Byteaterns styrelse och personal ställt sig bakom byggde på en utökning av teaterns verksamhetsmedel med 5 miljoner kronor årligen vilket skulle kunna betyda nära en fördubbling av antalet produktioner. Fortfarande små produktioner, men ändå; fyra premiärer istället för två varje år. Om vi lägger till resultatet av det repertoarsystem som Byteatern numera eftersträvar att jobba med, där produktioner ligger kvar längre på repertoaren, betyder detta sex produktioner som spelas och turneras varje år. Målet är att alla målgrupper erbjuds något varje år, även om allt inte är nyproducerat.

Tiden innan vi fick besked om den politiska majoritetens förslag var alltså en riktig nagelbitare … men den 20 oktober kom följande pressmeddelande ut från majoriteten:

Landstingets huvudansvar för länets kultursituationer tydliggörs genom en stor satsning på Byteatern. Det ska bli fler skådespelare och mer teater i hela länet. 1 miljon är redan avsatt och därtill läggs två miljoner 2018 och 4 miljoner 2019. När de nya lokalerna är i bruk ska Byteatern ha fått 5 miljoner extra i nivåökning. Därtill sker en investering i ny scenteknisk utrustning på över 9,2 miljoner kronor.”

Vi ser detta dels som resultatet av ett målmedvetet arbete för att utöka Byteaterns produktion och därigenom stärka scenkonstens ställning generellt i Kalmar län men också som ett stort förtroende. Den föreslagna höjning är rejäl, Landstinget bidrar idag med ca 7,9 miljoner till Byteaternoch kommer från 2019 alltså ha kommit upp i ett anslag som tangerar 13 miljoner kronor. Gapet mellan statens och landstingets bidrag kommer alltså bli ganska stort om inte staten hänger med.

Tillsammans med anslagshöjningen och vårt nyrenoverade och utbyggda teaterhus som enligt planerna ska invigas tidigt 2019, kan vi ge plats för mer utmanande och underhållande scenkonst och samtidigt ges vi möjlighet att i ännu högre grad turnera i Kalmar län. Detta är minst sagt glädjande och ger oss en extra sporre för vårt fortsatta arbete. Och nu återstår bara det formella beslutet i landstingsfullmäktige 23-24 november.”

Daniel Rylander & Mia Carlsson
Teaterchefer, Byteatern Kalmar Länsteater

 

Bilden överst: Daniel Rylander Mia Carlsson, foto Peder Nabo

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.