Länsteatrarna i Sverige, Östgötateatern och ung scen/öst hälsar länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare välkomna till vårmöte i Linköping  och Norrköping 22-24 april 2015. Temat är barn och unga.

FN:s barnkonvention och de nationella kulturpolitiska målen säger att alla barn har rätt att få uppleva kultur och scenkonst. Långt ifrån alla barn får den möjligheten – det finns barn i Sverige idag som kan gå igenom en hel skolgång utan att ha sett en enda teaterföreställning. Att stärka finansieringen av den regionala scenkonsten och barn och ungas rätt till den är länsteatrarnas två viktigaste fokusfrågor.

Alla deltagare hälsas välkomna till ung scen/öst i Linköping onsdag 22 april. Malin Axelson, konstnärlig ledare och Maria Björkman, producent har lagt upp ett intressant program, som du kan läsa mer om här. Mötet avslutas på Stora Teatern i Norrköping fredag 24 april.

Läs mer om hela vårmötets  program och innehåll här

Bilden ovan: Föreställningen Revolution står på programmet på vårmötet. En modern saga om tre sammanflätade systrar. Foto Markus Gårder.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.