Länsteatrarna i Sverige, Östgötateatern och ung scen/öst hälsar länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare välkomna till vårmöte i Linköping  och Norrköping 22-24 april 2015. Temat är barn och unga.

FN:s barnkonvention och de nationella kulturpolitiska målen säger att alla barn har rätt att få uppleva kultur och scenkonst. Långt ifrån alla barn får den möjligheten – det finns barn i Sverige idag som kan gå igenom en hel skolgång utan att ha sett en enda teaterföreställning. Att stärka finansieringen av den regionala scenkonsten och barn och ungas rätt till den är länsteatrarnas två viktigaste fokusfrågor.

Alla deltagare hälsas välkomna till ung scen/öst i Linköping onsdag 22 april. Malin Axelson, konstnärlig ledare och Maria Björkman, producent har lagt upp ett intressant program, som du kan läsa mer om här. Mötet avslutas på Stora Teatern i Norrköping fredag 24 april.

Läs mer om hela vårmötets  program och innehåll här

Bilden ovan: Föreställningen Revolution står på programmet på vårmötet. En modern saga om tre sammanflätade systrar. Foto Markus Gårder.