Länsteatrarna i Sverige har svarat på Kulturdepartementets remiss angående Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen.

– Vi ställer oss positiva till det fokus som läggs på konst och kultur i hela landet och att den nationella kulturpolitiken fått en genomlysning, skriver Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige och Michael Johansson, verksamhetsledare.

– I utredningen framgår det inte minst att: ”Det pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. Vi bedömer det som viktigt att den diskussionen fortsätter och kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum ses över av en oberoende aktör”. Detta är ett viktigt uppmärksammande.

– Vi ser att många av utredningens förslag handlar om att skapa strukturella förändringar som vi tror kan vara behjälpliga i att skapa en kulturell infrastruktur som fungerar i hela landet. Det är därför viktigt att kulturpolitiken, tillsammans med andra politikområden, skapar goda förutsättningar för de regionala scenkonstinstitutionerna att verka. Bland annat krävs det att staten förser de regionala kulturinstitutionerna med mer ekonomiska medel och sätter rimliga kulturpolitiska mål. På så sätt kan vi ha starka institutioner runt om i landet som exempelvis kan leverera kvalitativ och professionell scenkonst till hela landet, vara stabila arbetsgivare för konstnärliga yrkesgrupper och ge barn- och unga dess första kulturella upplevelser.

Läs hela remissvaret här:

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.