Länsteatrarna i Sverige har svarat på Kulturdepartementets remiss angående Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen.

– Vi ställer oss positiva till det fokus som läggs på konst och kultur i hela landet och att den nationella kulturpolitiken fått en genomlysning, skriver Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige och Michael Johansson, verksamhetsledare.

– I utredningen framgår det inte minst att: ”Det pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. Vi bedömer det som viktigt att den diskussionen fortsätter och kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum ses över av en oberoende aktör”. Detta är ett viktigt uppmärksammande.

– Vi ser att många av utredningens förslag handlar om att skapa strukturella förändringar som vi tror kan vara behjälpliga i att skapa en kulturell infrastruktur som fungerar i hela landet. Det är därför viktigt att kulturpolitiken, tillsammans med andra politikområden, skapar goda förutsättningar för de regionala scenkonstinstitutionerna att verka. Bland annat krävs det att staten förser de regionala kulturinstitutionerna med mer ekonomiska medel och sätter rimliga kulturpolitiska mål. På så sätt kan vi ha starka institutioner runt om i landet som exempelvis kan leverera kvalitativ och professionell scenkonst till hela landet, vara stabila arbetsgivare för konstnärliga yrkesgrupper och ge barn- och unga dess första kulturella upplevelser.

Läs hela remissvaret här:

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.