Länsteatrarna i Sverige genomför två medlemsmöten per år, ett vår- och ett höstmöte, som äger rum på en av de nitton medlemsteatrarna. Här möts ägarna av länsteatrarna; förtroendevalda och politiker med chefer och konstnärliga ledare. Mötena innebär en möjlighet att diskutera gemensamma angelägna utvecklingsfrågor, att bjuda varandra på kunskaps- och erfarenhetsutbyte, att inspireras och umgås under trevliga former.

Norrbottensteatern, foto teatern

Norrbottensteatern, foto teatern

Den 11 – 13 november samlas landets 19 länsteatrar på Norrbottensteatern. Temat är Arrangörsutveckling. Länsteatrarna bjuder in politiker, tjänstemän och representanter från branschen till ett öppet samtal. Frågor som tas upp är bland andra: Hur kan vi gemensamt stärka arrangörsledet?  Vems är ansvaret för arrangörsutvecklingen? Hur möts vi inom branschen? Utan ett väl fungerande arrangörsled kan vi inte turnera i regionerna. Arrangörerna är jätteviktiga. Utan dem kan vi inte uppfylla våra uppdrag att nå ut med scenkonst i hela landet, utan arrangörerna kan vi inte förverkliga de kulturpolitiska målen.

När det gäller en del  av länsteatrarnas turnéverksamhet så kan man konstatera att arrangörsledet i många fall utgörs av helt ideella krafter utan någon professionell organisation att luta sig mot. En tydlig trend är att många teaterföreningars medlemmar är äldre och det är svårt att rekrytera ungdomar eller yngre personer, vilket leder till att antalet medlemmarna minskar, eller?

Arrangörsledet har fått minskade medel från stat/region/kommun för att arrangera scenkonst. Skolan, som är en viktig arrangör av scenkonst för barn och unga, har ont om både tid och pengar. De regionala scenkonstinstitutioner har ett prioriterat uppdrag att producera scenkonst för barn och unga, men skolan har inget uppdrag att ta emot scenkonst för sina elever.

Karin Enberg teaterchef på Norrbottensteatern är värd för mötet och moderator. Hon kommer att lotsa deltagarna genom onsdagens eftermiddag med fokus på arrangörsutveckling.

 • Åsa Lundmark, regional riksteaterkonsulent i Norrbotten, ger praktiska exempel på arrangörskap.
 • Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland presenterar projektet Norrscen tillsammans med Fransesca Quartey, vd och konstnärlig ledare för Västerbottensteatern. Norrscen är ett turnésamarbete mellan Norrbottensteatern, Västerbottensteatern, Teater Västernorrland, Jämtlands läns teater, Tornedalsteatern och Giron sámi teáhter. Syftet är att nå flera och nya arrangörer och en större och bredare publik.
 • Elisabeth Lax, divisionschef för kultur och utbildning i Norrbotten, introducerar Thomas Lind, kulturekonom. Thomas kommer att berätta om sin utredning om arrangörskap i Norrbotten och de utmaningar som han har stött på. Norrbotten är ett län som är en fjärdedel av Sveriges yta, men som endast har 250 000 invånare. Det gör att turnékostnaderna blir mycket stora.
 • Karin Enberg bjuder in panelen till ett inledande samtal med politiker och statliga representanter: Staffan Forsell generaldirektör Kulturrådet, Anna-Britta Lundberg, (s) ordförande Västerbottensteatern, Carina Sammeli (s) Barn- och utbildningsnämndens ordförande Luleå kommun, Anders Öberg (s) landstingsråd landstinget i Norrbotten.

Efter inledningen deltar även Magnus Aspegren, vd Riksteatern, Daniel Isakson, konstnärlig ledare Ung Scen Norr och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker i ett samtal.

Det bjuds också på scenkonst ur Norrbottenteaterns aktuella repertoar:  Tolvskillingsoperan och Ung Scen Norrs första föreställning, Man vänjer ju sig vid det vackra.

Norrbottensteatern, Tolvskillingsoperan, foto Tobias Åkeblom

Norrbottensteatern, Tolvskillingsoperan, foto Tobias Åkeblom

Läs mer och se programmet i sin helhet här

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.