Länsteatrarna i Sverige anordnade den 1 juli ett frukostmingel i Almedalen för ansvariga regionpolitiker från hela landet. Tillsammans diskuterade vi teatrarnas olika utmaningar och förutsättningar i sina regioner, men också många goda förslag på lösningar. Däribland mer samarbeten sinsemellan och vässade argument i diskussioner för länsteatrarnas fortlevnad.

Regional politiker var inbjudna för att tala om länsteatrarnas vikt och betydelse för våra regioner, den kulturella infrastrukturen och de positiva effekter som scenkonsten bidrar med. Sveriges länsteatrar har närmare 800 000 publikmöten per år, vi ger barn och unga högkvalitativ scenkonstkonst och har en bred repertoar med ett varierat utbud av föreställningar. Länsteatrarna ger regionernas medborgare kvalitativ scenkonst. Vad blir konsekvenserna om de försvinner?